Solcelleanlæg ved Holmevej: Har du idéer og forslag til den kommende planlægning?

Publiceret 04-01-2024

Nu har du mulighed for at komme med dine idéer og forslag til planlægningen samt miljøvurderingen af et 72 hektar solcelleanlæg ved Holmevej. Der er indsendelsesfrist d. 31. januar 2024.

Struer Kommune modtog den 12. juni 2023 en opdateret ansøgning om ca. 72 hektar solceller med tilhørende tekniske anlæg ved Holmevej. Den 29. august 2023 besluttede vi at sætte gang i planlægning for projektet, hvor vi indleder med en debatfase.

Vi ønsker med debatfasen at inddrage naboer i området, øvrige borgere, berørte myndigheder, interesseorganisationer med videre i processen. Så send os endelig dine idéer og forslag til projektet.

Du kan finde debatoplægget her eller ved at vælge "Find planer" på Plandata.

Har du bemærkninger til planlægningen og miljøvurderingen?

Fristen er den 31. januar 2024. Anfør venligst titlen "Debatoplæg solceller ved Holmevej" i din mail.

Vil du vide mere om projektforslaget?

Du kan læse mere i ansøgningen her

Du kan også kontakte os på tlf. 96 84 84 01, hvis du har spørgsmål.

Hvad indebærer planlægningsprocessen?

Struer Kommune ønsker at udarbejde et tillæg til kommuneplanen for det ansøgte areal til solcelleanlæg for at sikre, at anlægget bliver placeret og udformet så hensigtsmæssigt som muligt. Vi vurderer, at der skal vedtages en lokalplan for, at projektet kan realiseres, og ansøger har ansøgt om lokalplan.

Planlægningen er omfattet af miljøvurderingsloven. Derfor skal vi udarbejde en miljøvurdering af lokalplansforslaget og forslaget til kommuneplantillæg.

Ansøger har anmodet om, at projektets miljøpåvirkninger beskrives i en miljøkonsekvensrapport efter reglerne i miljøvurderingsloven. Struer Kommune fastlægger omfanget og detaljeringsgraden af rapporten. Forslag til emner til miljørapporten (udkast til afgrænsningsnotat) finder du her.

Miljøvurdering af plangrundlag og det konkrete projekt samt resultaterne af borgerinddragelsen og den offentlige høring skal give Struer Kommune et solidt beslutningsgrundlag, inden det besluttes, om planlægningen skal fortsættes og om eventuelle projekttilpasninger er nødvendige.

Med venlig hilsen,
Plan & Miljø
Struer Kommune