Nyt tilbud vil forebygge og hjælpe voldsramte unge i Struer Kommune

Publiceret 08-01-2024

Et spændende nyt projekt i samarbejde mellem Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner samt Holstebro Krisecenter vil give områdets unge mulighed for at søge anonym rådgivning og hjælp, hvis de er udsat for vold, og der kommer også forebyggende oplysning til skoleelever

Som det første sted i landet skal et spændende, nyt samarbejde mellem tre kommuner, den lokale politikreds og det lokale krisecenter sammen udvikle en målrettet, helhedsorienteret og håndholdt indsats overfor unge, der rammes af vold. Ung Uden Vold hedder det nye projekt.

- Børn og unge skal ikke vokse op med vold, men i en undersøgelse fra Børns Vilkår er det omkring hvert 5. barn i 8.klasse, som fortæller, at de har været udsat for vold. Vold er svært for børn og unge at tale om – og svært for omgivelserne at opdage. Vold er forbundet med stort tabu. Derfor er jeg simpelthen så glad for, at det nye projekt både rummer forebyggende indsatser og rådgivning for voldsramte unge. Forventningen fra projektet er, at vi alene her i Struer Kommune kan hjælpe 30-35 unge, som måske ellers ville ”gå under radaren”, fortæller udvalgsformand for Børne- og Uddannelsesudvalget, John Christoffersen.

Anonym rådgivning og forebyggende undervisning

Planen er, at man allerede i foråret etablerer en anonym rådgivning på Krisecentret i Holstebro. Her vil unge på 14-17 år kunne få hjælp og støtte, uanset om det drejer sig om fysisk, psykisk eller seksuel vold.
Som det andet ben i projektet skal der efter sommerferien sættes gang i en indsats med at oplyse og undervise eleverne i skolernes ældste klasser. Det bliver med en professionel rådgiver med stor faglig viden om unge og vold, som kan guide og svare på spørgsmål.

Udover overbygningseleverne på grundskolerne vil også efterskoleelever og ungdomsuddannelser i Nordvestjylland få tilbud om den forebyggende undervisning.

- At være ramt af vold kan få vidtrækkende konsekvenser for et ungt liv. Det kan være svært at følge med i skolen og få en uddannelse. Et almindeligt hverdagsliv med kammerater og drømme om fremtiden kan være svært at forholde sig til. Undersøgelser viser også, at har man været udsat for vold i barndommen, er der en større risiko for, at det gentager sig senere i livet. Derfor er der al mulig grund til at sætte ind, slutter John Christoffersen.

Midt- og Vestjyllands Politi, Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner er partnere i projektet sammen med Holstebro Krisecenter. Det er en donation på 7,24 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond, som gør det treårige projekt Ung Uden Vold muligt.