Vejen til behandlingstilbud for børn og unge i mistrivsel skal blive lettere

Publiceret 17-04-2024

Som en del af regeringens 10 årsplan for psykiatrien og mental sundhed blevet besluttet, at alle kommuner skal have gratis og lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge med tegn på psykisk mistrivsel. Det betyder, at tilbuddet skal være gratis og lettilgængeligt, hvor børn, unge og deres forældre skal kunne henvende sig uden henvisning.

Fremtidige tilbudsplaner til børn og unge

I Struer Kommune har vi valgt, at tilbuddene bygges op omkring vores allerede eksisterende behandlingstilbud, så disse bliver forstærkede. Det betyder, at vi kan tilbyde endnu flere børn og unge relevante behandlingsforløb, der kan hjælpe dem med at tage hånd om deres psykiske mistrivsel:

Det ligger mig meget på sinde, at vi i Struer Kommune kan tilbyde de helt rette tilbud til disse unge, og ikke mindst at tilbuddene er nemme for dem at få adgang til. Her arbejder vi på, hvordan vi kan styrke vores nuværende behandlingstilbud, så endnu flere kan få gavn af dem. Det gør vi, da vi oplever stor interesse og efterspørgsel på disse, så det virker oplagt at bygge videre på de gode tilbud, vi allerede har, udtaler John Christoffersen, Formand for børne- og uddannelsesudvalget

Vi tilbyder i dag Mind my mind, hvilket er tilrettet børn og unge med tegn på angst, depression og adfærdsmæssige udfordringer. Derudover har vi angstbehandling i gruppeforløb i form af Smart-Kids og Chilled teens. Tanken er, at vi øger kapaciteten i Mind My Mind, så flere børn og unge kan få hjælp gennem tilbuddet. Hertil vil vi forstærke angst-gruppetilbuddene med en psykologfaglighed, så tilbuddet lever op til kravet om at være en evidensbaseret metode. Derudover er det også planen, at vi skal have etableret et evidensbaseret tilbud til børn og unge med skolefravær.

På tværs af familiebehandlingen og PPR

De ovenstående eksisterende tilbud i Struer Kommune er placeret i henholdsvis Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og i Familiebehandlingen. Den fremtidige organisering af tilbuddene vil i stedet tage udgangspunkt i en tværgående opgaveløsning, hvor psykologer og andre fagligheder fra PPR samarbejder med familiebehandlere om behandlingen i de forskellige tilbud.

Vi tror nemlig på, at kombinationen af de forskellige fagligheder og perspektiver styrker tilbuddene til stor fordel for de børn og unge, der netop har brug for tilbuddene.

Du kan se de forskellige tilbud, vi tilbyder til børn, unge og familier i Struer Kommune her.