Ny frivillighedskoordinator er klar til opgaven: ”Det handler ikke nødvendigvis om at bygge nyt, men at bygge videre”

Publiceret 10-04-2024

Kirsten Vindum er den nye frivillighedskoordinator i foreningen ”Kirkernes Sociale Arbejde i Struer Kommune”. Et spændende projekt, der skal være med til at styrke de diakonale tilbud i Struer provsti.

Kirsten Vindum er den nye frivillighedskoordinator i foreningen ”Kirkernes Sociale Arbejde i Struer Kommune”. Henover de næste 4 år, skal hun sammen med de frivillige kræfter og aktører rundt i kommunen hjælpe med at styrke det sociale arbejde, også kaldt diakoni, i Struer provsti.

Det sker som led i et nyt spændende projekt, som Menighedsplejen i Danmark og Viborg Stift har igangsat sammen. Projektet har til formål at støtte de nuværende sociale tilbud, provstierne er med til at arrangere, samt at afprøve nye idéer og aktiviteter. Den A.P. Møllerske Støttefond har støttet projektet med 14,5 millioner kroner. Her bliver midlerne bl.a. brugt til at etablere 6 provstimenighedsplejer med en ansat frivillighedskoordinator i hver.

Styrke frivilligheden i Struer Kommune

I stillingen som frivillighedskoordinator bliver Kirstens opgave at koordinere samarbejdet mellem Struer Kommune og sognene samt igangsætte nye diakonale tilbud på tværs af sognene. Det kan f.eks. være ungegrupper og lignende indsatser. Tanken er, at det skal gøre det lettere for sognene at gå sammen om fælles aktiviteter, så alle sogne uanset deres størrelse kan udbyde sociale tilbud til borgerne.

Til at løfte denne opgave i Struer regi bringer Kirsten 12 års erfaring som sognemedhjælper i Lemvig samt en lang karriere som selvstændig grafisk designer. Hun har bl.a. stået for at lave spisefællesskab for eneforældre og deres børn. Hun glæder sig derfor til at tage fat i de mange ambitiøse opgaver, projektet involverer. Ifølge hende er første skridt at få overblik over hvilke sociale tilbud og grupper, der allerede eksisterer rundt i Struer Kommune og bygge videre derfra:

"Lige nu er jeg i gang med at kigge på, hvad vi har af grupper. Vi skal ikke nødvendigvis bygge nyt, men bygge videre på det, vi har. Derudover kommer folk allerede med mange gode idéer til tilbud, så der er masser at tage fat på. Kernearbejdet for projektet er at finde flere frivillige, så Kirkernes Sociale Arbejde (KSA) skal være en god samfundshjælper, der kan understøtte Struer Kommune," fortæller Kirsten Vindum.

Søsætte fællesskaber

KSA har her defineret en række ”skal”- og ”må”-opgaver, som de kommer til at arbejde med i løbet af projektperioden. Her er især 7 indsatsområder i hovedfokus. Det gælder sommerferie til dårligstillede familier, juleaften, mandefællesskaber, partilbud, sorggrupper, trivselsgrupper for børn og unge samt ungenetværk. Det kan være alt fra at lave mad sammen til deciderede netværksmøder. Det vigtige er at skabe fællesskab, hvor borgere kan mødes med ligesindede:

Det er godt at mødes med andre mennesker, der har oplevet det samme som en selv. Så føler man sig ikke alene eller forkert,” fremhæver Kirsten om tilbudsplanerne.

Du kan følge Kirsten og hele arbejdet med Kirkernes Sociale Arbejde på deres nye Facebook-side KSA Struer Kommune her.