Struer Kommune med i tværkommunal tandpleje

Publiceret 30-11-2023

Struer og Lemvig kommuner indgår et nyt samarbejde: Struer kommunale tandpleje træder ind i Tandplejen Nordvestjylland fra 1. januar 2025.

Tandplejen Nordvestjylland har klinikker i Holstebro og Lemvig. I det nye samarbejde kommer Struer kommunes tandpleje ind i samarbejdet. Det betyder, at Tandplejen Nordvestjylland udvider sit geografiske område og antallet af børn, der kommer i den fælles tandpleje.

- Jeg er glad og stolt over, at vi kan byde Struer kommunes børn og unge velkommen til Nordvestjylland tandpleje. Vi ved, at vi ved at arbejde tættere sammen på et så specialiseret område, som tandplejen er, vil kunne fastholde den gode børnetandsundhed og fortsat sikre den nødvendige robusthed og forsyningssikkerhed inden for både børnetandplejen, omsorgstandplejen og socialtandplejen i Struer Kommune, siger Gunnar Lisby Kjær, udvalgsformand for Social- og Sundhedsudvalget i Lemvig Kommune.


- Vi glæder os til samarbejdet med Tandplejen Nordvestjylland. Med Struers indtræden i samarbejdet sikrer vi, at børn og unge i Struer fortsat får et godt tandplejetilbud. Jeg ved at medarbejderne glæder sig til et større fagligt miljø og ved, at medarbejderne allerede nu besøger hinanden, deltager i fælles møder og kurser. Det kan kun blive godt, siger Steen Jakobsen, formand for Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget i Struer Kommune.'

Sammenlægningen har været drøftet i medarbejderorganisationerne (MED) i både Struer kommunale tandpleje og Tandplejen Nordvestjylland. Begge er positivt indstillet overfor samarbejdet og bemærker, at inddragelsen af medarbejdere i processen har været god.

Lotte Junker Pedersen, velfærdsdirektør i Struer Kommune, og Pia Ulv Helleland, direktør for Social & Sundhed/arbejdsmarked & integration i Lemvig Kommune, har ansvaret for at sikre grundlaget for samarbejdet. De er enige om, at god dialog med berørte medarbejderne er vigtigt i en forandringsproces.

- Det har været vigtigt for os at inddrage medarbejderne fra start, så vi får et godt grundlag for sammenlægningen. Det gør vi b.la. via MED-udvalgene og ved at have medarbejdere som en del af styregruppen for sammenlægningen, gennem nyhedsbreve og personalemøder, siger Lotte Junker Pedersen.

Beslutning om tandplejesamarbejdet er truffet i efteråret 2023 i Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune, og i Struer byråd i forbindelse med budget 2024. Den endelige samarbejdsaftale skal godkendes i begge kommuner i efteråret 2024, før den kan træde i kraft pr. 1. januar 2025.

Fakta:

Tandplejen Nordvestjylland er et fælleskommunalt samarbejde mellem Lemvig og Holstebro kommuner, hvor Lemvig er ansvarlig for driften. Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2020.

2023 Antal børn (0-21-årige)  Antal tandlæger Antal tandplejere
Tandplejen Nordvestjylland 16.545 12 6
Struer kommunale tandpleje 4.204  3 1

Tandplejen Nordvestjylland har tandplejelokaler i Holstebro Sundhedscenter samt i Tandplejen Lemvig. Der vil på tilsvarende vis være en lokal tandplejeklinik i Struer kommune.