Ny sundhedsstrategi vil forbedre livskvalitet og trivsel i hele Struer Kommune

Publiceret 08-11-2023

Lokalt samarbejde og masser af samarbejde med partnerskaber på kryds og tværs er et vigtigt centrum for den nye Sundhedsstrategi, der netop er vedtaget i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget for Struer Kommune. Målet er, at borgerne i kommunen lever et godt og sundt liv og trives både fysisk, psykisk og socialt.

Masser af input ligger forud for Struer Kommunes nye Sundhedsstrategi. Særligt en temadag i maj har givet værdifuld viden. Her deltog både repræsentanter for borgere fra ældrerådet, udsatterådet og kontaktudvalget for lokalområder, ligesom kommunens foreningsliv, politikere og fagmedarbejdere fra kommunen medarbejdere var med.

Nu er de mange input samlet i en ny sundhedsstrategi med tre fokusområder:

  1. Sundhed i lokalområdet
  2. Forebyggelse og mestring af kronisk sygdom
  3. Fremme af mental sundhed

Sundhed i lokalområdet handler om, at sundhed skabes der, hvor livet leves. Et vigtigt element er derfor at skabe helt lokale sundheds-initiativer sammen med borgere og foreningsliv lige der, hvor hverdagslivet er.

Forebyggelse og mestring af kronisk sygdom handler om, at vores vaner – også de sunde vaner – skabes tidligt. Derfor er et vigtigt indsatsområde, at børn og unge udvikler vaner og adfærd, så de lever et godt og sundt liv og trives både fysisk og mentalt. Et andet vigtigt fokus er at borgere med kronisk sygdom kan mestre deres egen sygdom og leve et godt liv med den.

Fremme af mental sundhed handler om, at vi kan håndtere dagligdagens udfordringer, udfolde vores evner og passe godt på både os selv og andre. Mental sundhed har stor betydning for vores trivsel generelt, og derfor vægtes mental og fysisk sundhed lige højt i den nye strategi.

Vi udvikler bedst ved at arbejde sammen

De tre fokusområder i Sundhedsstrategien supplerer hinanden og danner grundlag for en sammenhængende sundhedsindsats.

- Netop sammenhæng og fællesskaber er grundlæggende tanker for den nye strategi. God sundhed og trivsel udvikler vi allerbedst i samarbejde – mellem lokale borgere, foreningsliv, erhvervsliv og kommunen. Jeg er sikker på, vi kommer til at se nogle spændende nye ideer komme frem ved at arbejde på tværs. Vi har sat rammen, og nu venter så det spændende arbejde med at gøre den til konkrete handlinger. Det glæder jeg mig til – og jeg håber, at rigtig mange rundt om i kommunen har lyst til at være med, siger formand for Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, Steen Jakobsen efter at strategien blev vedtaget i udvalget i dag, onsdag.

Borgere med i arbejdsgrupper

Den nye strategi er nu vedtaget, og arbejdet med at føre den ud i praksis kan gå i gang. Det sker ved at nedsætte en tværgående strategigruppe, som både kommer til at rumme lokale ambassadører og flere kommunale centre. Under denne gruppe kommer flere arbejdsgrupper, som tager udgangspunkt i de tre fokusområder, og her håber man på, at mange lokale borgere har lyst til at være med.

Baggrunden for Sundhedsstrategien er blandt andet ”Hvordan har du det? 2021”, som er en undersøgelse af helbred, trivsel og sundhedsvaner blandt borgerne fra 16 år og opefter i hele Region Midtjylland, og den viser, at der er potentiale for at forbedre sundheden, for eksempel i forhold til svær overvægt og unges mentale trivsel.