Byråd sender 7 grønne energiprojekter til nærmere vurdering

Publiceret 15-03-2023

Nu er første skridt taget mod mere vedvarende energiproduktion i Struer kommune. Byrådet besluttede på sit møde sidst i februar, at der arbejdes videre med syv projekter, som nu skal yderligere kvalificeres og tilpasses.

Det er en proces med mange skridt, de foreløbigt syv forslag til grønne energi-projekter er i gang med. Byrådet har på sit møde i februar taget første skridt. Nu er det op til projektopstillerne at tilpasse deres projekter til de opmærksomhedspunkter, byrådet har sat op:

 • Lokal dialog og involvering
 • Lokalt medejerskab
 • Medvirken til lokalområdernes udvikling
 • Samspil med natur og landskab

Opstillerne bag projekterne får frem til sommerferien til at tilpasse deres projekter.

- Jeg er virkelig glad for og stolt af, at det er et enigt byråd, som tager ansvar for den grønne omstilling af vores kommune. Vi har brug for større sikkerhed for, at vi producerer nok energi uden fossile brændstoffer. Nu skal vi i første omgang se nærmere på syv projekter. De grønne energiprojekter betyder forandringer for borgerne i lokalområderne og natur og landskab. Det er blandt andet de hensyn, der nu skal ses nærmere på for hver af de syv projekter, udtaler borgmester Mads Jakobsen.

Næste skridt til august

Byrådet forventer, at man i august er klar til at tage næste skridt i processen og beslutte, hvilke projekter byrådet ønsker at igangsætte konkret planlægning for.
I den proces får naboer og borgere også mulighed for at komme til orde.

VE anlæg

Projekter kommunen nu ser nærmere på:

Byrådet godkendte følgende projekter til videre kvalificering:

 • Nr. 2 Sivekær (3 vindmøller)
 • Nr. 3 Hedevej (5 vindmøller)
 • Nr. 4 Holmevej (56 ha. solcelleanlæg)
 • Nr. 5a Ausumgaard Øst (26 ha. solcelleanlæg)
 • Nr. 7 Hardsyssel (180 ha. solcellepark)
 • Nr. 10 Sønder Hjerm (85,5 ha. solcelleanlæg)
 • Nr. 12 Donskær (68 ha solcelleanlæg + 3 vindmøller)

Disse projekter er valgt ud til en nærmere gennemgang, fordi byrådet har vurderet, at de på nuværende tidspunkt er længst i processen eller umiddelbart har en god placering.
Tilpasningsprocessen kan betyde, at der reduceres eller øges i antallet af vindmøller eller antal hektar solceller – ligesom der også i planlægningsfasen kan ske ændringer i projekterne.

Projekter, der sættes på hold i første omgang:

Byrådet besluttede, at man først vil tage stilling til de resterende seks projekter på et senere tidspunkt.

 • Nr. 1 Venø (7 ha. solcelleanlæg + 1 vindmølle)
 • Nr. 5b Ausumgaard Nord (15 ha. solcelleanlæg)
 • Nr. 6 Hjerm (100 ha. solcelleanlæg)
 • Nr. 8 Hindsels (16 ha. solcelleanlæg + 3 vindmøller)
 • Nr. 9 Oddesund Syd (3 vindmøller)
 • Nr. 11 Ausumgaard (vindmøller, antal endnu uvist)

Byrådets beslutning betyder, at projekterne måske på et senere tidspunkt kan realiseres. Det vil Byrådet vurdere til den tid, og det kan være, at der på beslutningstidspunktet vil være andre og bedre projekter, som man i stedet ønsker at arbejde videre med.