Brintledningen fra Idomlund

Publiceret 15-05-2023

En brintforbindelse fra Idomlund til Nordtyskland har stor betydning for Nordvestjylland. Det handler om grøn omstilling og Danmarks fremtid. Her kan Nordvestjylland bidrage til at gøre Danmark verdensførende.

Fælles pressemeddelelse fra Erik Flyvholm, borgmester i Lemvig Kommune - H.C. Østerby, borgmester i Holstebro Kommune og Mads Jakobsen, borgmester i Struer Kommune:

Danmark og Tyskland underskrev i marts en samarbejdsaftale om en brintforbindelse i form af et rør, der forbinder Nordtyskland med Vestdanmark. Aftalen sikrer en grøn fremtid for regionen, for Danmark og Nordvestjylland.
Det er positivt. Helt essentielt for maksimalt udbytte af forbindelsen er, at Idomlund ved Holstebro bliver en del af den vestdanske linjeføring.

Holstebro, Struer og Lemvig kommuner har længe været i gang med omfattende planer for de mange kommende milliardinvesternger i grøn energi til gavn for udvikling og bosætning i Nordvestjylland og den grønne omstilling i hele landet.
De tre kommuner har i årtier været blandt dem, der giver allermest plads til vindmøller. Kommunerne har allerede nu indtænkt energiparker med produktion fra sol og vind og plads til Power-to-X i kommunale planer.

Vigtige energiressourcer og lokal opbakning

I Nordvestjylland findes nogle af Danmarks bedste vind-ressourcer – både til lands og til havs. Den lokale opbakning er afgørende for en succesfuld udnyttelse af de grønne ressourcer. Det er virksomheder og kommunerne eksperter på i Nordvestjylland. Der er adskillige eksempler. Senest har Lemvig Kommune fået årets kommunale klimapris – netop for at skabe samarbejde og fælles opbakning lokalt.
Kort sagt har Nordvestjylland optimale forudsætninger kombineret med stærk vilje og handlekraft. De ressourcer skal udnyttes hurtigt og effektivt med et brintrør fra Idomlund ved Holstebro ned gennem Jylland til tyske forbrugere.

Brintrøret skal tage afsæt i Idomlund

I Nordvestjylland står investorer klar til at udnytte potentialet. Senest har investorer meldt sig klar til at investere i projekter, der inkluderer et Power-to-X projekt, der kan skaleres op til hele 3 GW – når brintrøret etableres fra Idomlund.
Lokalt er man parat til at bakke op om en hurtig udrulning af brintinfrastrukturen. Politikere og embedsmænd må prioritere, at brintrøret har sit afsæt i Idomlund.

Mere end ’bare’ brint

Det er klart, at en brintforbindelse fra Idomlund til Nordtyskland har stor betydning for Nordvestjylland. Egnens grønne position på landkortet styrkes yderligere, ingen tvivl om det.
Men det handler om mere end ’bare’ brint. Det handler om grøn omstilling og Danmarks fremtid. Her kan Nordvestjylland bidrage til at gøre Danmark verdensførende. Vi har ikke bare rammerne; vi har også viljen.

Politikere, erhvervsliv og embedsmænd skal tænke længere frem end brintforbindelsen fra Idomlund i 2028. Næste fase bør være at forbinde brintforbindelsen med den blå motorvej via Thyborøn.

Potentialet i at forbinde Thyborøn Havn med brintforbindelse til Tyskland skal derfor allerede nu undersøges. Det giver mulighed for at etablere nye Power-to-X relaterede industrier i Nordvestjylland med direkte forbindelse til skibstransporten og mulig udskibning fra Thyborøn Havn.