Nye tilbud om affaldshåndtering til mindre virksomheder

Publiceret 12-01-2023

Fra 2023 har virksomhederne fået nye sorteringskrav til deres affald. Derfor har ejerskabet bag Nomi4s Struer, Skive, Holstebro og Lemvig Kommuner valgt at stille en ny affaldsordning til rådighed for mindre virksomheder.

Mindre virksomheder får nu nye tilbud til deres affaldshåndtering, hvoraf der vil være forskellige ordninger til rådighed. I den forbindelse vil det være muligt for virksomhederne at vælge en eller flere affaldsløsninger. Ejerskabet bag Nomi4s Struer, Skive, Holstebro og Lemvig Kommuner har besluttet at sætte den nye affaldshåndtering til rådighed, da virksomhederne får nye sorteringskrav til deres affald fra 2023.

Tilmeld dig en eller flere af affaldsordningerne

Nomi4s’ nye affaldsordning indebærer, at virksomhederne tilbydes de samme beholderstørrelser og tømningsfrekvenser, som er gældende hos almindelige private husstande. Der er dog lovkrav i forhold til at benytte denne ordning, da affaldets mængde og art fra den respektive virksomhed skal svare til affaldsmængden fra den private husstand.

Der er her mulighed for at tilmelde din virksomhed én eller flere af ordningerne, alt efter jeres behov og ønske. Det indebærer:

  • 1 todelt affaldsbeholder til mad- og restaffald på enten 190L, 240L eller 370L med tømning hver 14. dag.
  • 1 todelt affaldsbeholder til pap/papir og plast/mad- og drikkekartoner på 240L med tømning hver 14. dag.
  • 1 todelt affaldsbeholder til metal og glas på 240L med tømning hver 6. uge.

Har du brug for hjælp?

Har du yderligere spørgsmål eller henvendelser til ovenstående, kan disse rettes til henholdsvis:

Bente Østergaard, Formand

Mobil: 21 28 81 79

Mail: beos@skivekommune.dk

 

Hans Bloch, Direktør

Mobil: 30 68 24 60

Mail: hbl@nomi4s.dk