Biodiversitet i børnehøjde

Publiceret 08-02-2023

Biodiversitet og bæredygtighed er to områder, som Park & Vej har haft ekstra fokus på i deres arbejde de seneste år. Her har medarbejderne bl.a. inddraget børneinstitutionerne rundt i Struer Kommune, hvor projekter som kvashegn, labyrinter og træhytter lige så stille blomstrer op i institutionernes udeområder.

Der bliver samlet grene, slæbt træstolper og fundet blade i massevis, når børnene bygger kvashegn hos dagtilbuddene i Bremdal og Hjerm. Store temaer som ’bæredygtighed’ og ’biodiversitet’ er nemlig på dagsordenen. Dog bruger pædagogerne knap så tunge fagbegreber, når børnene skal inddrages. Det handler om at følge i børnenes spor og pirre deres naturlige nysgerrighed over for miljøet og dyrelivet heri. Maj-Britt Gaye, der er pædagogisk leder af Bremdal Dagtilbud, påpeger også selv vigtigheden i at få børnene ud i naturen:

"Jo mere børnene får kendskab til naturen, jo mere passer de på den!"

Børnene skal lære at færdes i naturen

Kvasprojekterne er et tæt samarbejde mellem dagtilbuddene og Park & Vej. Her sørger Park & Vejs medarbejdere for at levere kvaset fra deres træbeskæringer rundt i kommunen. Herefter leveres grenene i trailervis til dagtilbuddene, hvor børnene og pædagogerne forvandler dem til bæredygtige projekter.

Dermed bliver træresterne ikke til typisk grenaffald, men genanvendes i stedet til biodiverse projekter, der bringer glæde hos dagtilbuddene. Det er både til gavn for den omkringliggende natur og smådyr, mens børnenes aktivt lærer om naturen.

Hør Lone von Qualen og Maj-Britt Gaye fortælle om kvashegnene:

Naturaktiviteter i Naturskuret

Hos Hjerm Dagtilbud har man bl.a. indtænkt de bæredygtige kvasprojekter i deres udegruppe. Udegruppen består af 8-12 børn, hvor dagtilbuddet på månedsbasis roterer, hvilke børn der er i gruppen. Dermed har alle børnene mulighed for at være med i hyggen.

Her fungerer kvashegnet som en naturlig afskærmning for dagtilbuddets ’Naturskur’, hvor størstedelen af gruppens aktiviteter foregår. Samtidig er det et centralt fokuspunkt for Hjerm Dagtilbud at indtænke naturvidenskab i kvasaktiviteterne og naturlæringen. Pædagogerne og børnene laver f.eks. forsøg med vand, vind og ild, mens de ligeledes taler med børnene om klima og affald.

Lone von Qualen, der er pædagog hos bl.a. Hjerm Dagtilbud, fortæller i den forbindelse, at årstiderne spiller en vigtig rolle, når de udformer naturaktiviteterne med børnene:

"Udegruppen er meget planlagt efter årstiderne. I marts går vi ud og tapper birkesaft, i foråret har vi om, hvad der kommer op af jorden. Nu (december 2022) har vi meget om frost."

Kvasprojekter giver børnene et veltrængt frirum

Det er let at få grenmaterialer samt assistance fra Park & Vej til at skabe kvasprojekterne rundt i børneinstitutionerne. Dog er det lige så vigtigt, at pædagogerne engagerer sig i indsatsen for, at det bliver en succes.

Hos Bremdal Dagtilbud forsøger de at udstråle passionen på børnenes præmisser. Det gøres f.eks. i madpakkehytten, hvor infoplakater om naturens insekter pryder væggene. Derudover sørger pædagogerne også for at gå forrest:

"Nogle gange går vi forrest f.eks. ’I dag skal vi finde fem forskellige insekter under træstubbene eller i kvashegnet.’ På den måde øger vi børnenes bevidsthed om naturen, og hvor vigtigt det er at passe på den," forklarer Maj-Britt Gaye

Derudover påpeger Lone von Qualen, at kvasprojekterne også er en oplagt måde at give børnene et frirum, hvor de kan finde ro midt i al børnetumulten.

Om end de to dagtilbud ligger i hver sin ende af kommunen, er begge kvinder enige om, at kvasprojekterne er en fantastiske måde at få børnene ud i naturen og inddrage dem aktivt i læringen. Som de begge slutter af med, så er det bare om at komme i gang med kvaset!