Udviser jeres barn tegn på angst, så det griber forstyrrende ind i hverdagen?

Publiceret 14-12-2023

Center for Børn og Unge i Struer kommune tilbyder indsatser rettet mod angst

Angst og bekymringer er en del af en normal udvikling. Men nogle gange kan et barn komme til at bekymre sig for meget eller blive bange for ting, som slet ikke er så farlige. Det kan være vanskeligt at adskille normal og forbigående angst fra angst, der bliver et problem. Det er vigtigt at lægge mærke til om barnet er belastet og begrænset i sin hverdag – samt lytte til hvad barnet selv siger.

Hvad kan I tilbydes?

I Struer kommune har vi både individuelle og gruppebaserede indsatser, hvoraf langt de fleste ansøgere visiteres til et gruppetilbud. Der starter hold op to gange årligt, (og der startes løbende individuelle forløb op.)

Gruppeforløbet Smart Kids er for børn i alderen 7-12 år og gruppeforløbet Chilled Teens er for unge i alderen 13-17 år. Forløbet foregår i grupper af cirka 6 børn/unge og deres forældre, som mødes 10 gange over 4 måneder. Hvert møde tager 2 timer. Der er krav om deltagelse hver gang.

De individuelle samtaler tilbydes udelukkende de børn/unge mellem 6-16 år, som vi af forskellige årsager vurderer, ikke vil kunne profitere af en gruppebaseret indsats. Et individuelt forløb består af 13 sessioner af en times varighed og forløber over max 18 uger. Der er desuden opfølgning både tre og seks måneder efter afsluttet forløb. 

For begge typer indsatser er det et mål at give jer en større viden om angst og ængstelig adfærd. Samtidig vil både I og jeres barn lære forskellige strategier og metoder til at håndtere og nedbringe den ængstelige adfærd i hverdagen.

Angstbehandlingen tager afsæt i kognitiv adfærdsterapi og varetages af familie-behandlere og psykolog. Den vigtigste del af træningen foregår udenfor sessionerne, og der vil være hjemmearbejde til hver gang. Det forventes derfor, at I afsætter god tid til at øve jer i at bruge de nye metoder og strategier imellem mødegangene.

Dit barns skole vil efter aftale med både dig og dit barn i et vist omfang blive inddraget i forløbet for at sikre videndeling og mest muligt udbytte af forløbet. 

Vores forløb afholdes i Velfærdshuset (bygning B) på Peter Bangs Vej 15, Struer.

Ansøgning og praktiske oplysninger

For at komme i betragtning til forløbet skal du/I sende en ansøgning. 

Hvis barnet vurderes inden for målgruppen, vil I blive kontaktet med invitation til en forsamtale og en eventuel senere visitation til et tilbud. 

Du vil senest blive kontaktet efter ansøgningsfristen, som er to gange årligt: 

• Ansøgningsfristen for optagelse i foråret er 1. februar.

• Ansøgningsfristen for optagelse i efteråret er 15. august.

 

Ved spørgsmål kan du kontakte: 20624623 eller 20736476