Nu indvies Jens Skippers Hus - Struers nye værested

Publiceret 31-08-2023

”Jens Skippers Hus” er navnet på et nyt tilbud til socialt udsatte fra hele Struer Kommune. Fredag 1. september kl 10.00 slår huset dørene op til en festlig indvielse.

I Søndergade 22 ligger Struer Kommunens ældste hus, i folkemunde er det kendt som Skipper Stougaards hus. Det var nemlig skipper Jens Christian Stougaard, som i 1838 fik huset flyttet til Søndergade efter, at det havde været oversvømmet efter en stormflod på havnen.
Nu er huset klar til nyt liv. På fredag åbner det som nyt værested med både café og aktiviteter for socialt udsatte borgere.

- Det fine, gamle hus har både sjæl og en stemning, som giver os mulighed for at skabe et godt miljø, der virker både beroligende og imødekommende. Husets indretning er rigtig god. Her får borgerne mulighed for socialt fællesskab, men også at kunne trække sig tilbage til mindre rum. I Jens Skippers hus får vi rammerne til at skabe god trivsel for udsatte borgere og mulighed for at arbejde tværfagligt, siger formand for Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget Steen Jakobsen.

Jens Skippers Hus bliver ikke en del af det formelle behandlingssystem. Man skal som borger ikke visiteres, og man bliver heller ikke registreret, hvis man ikke ønsker det.

- Det offentlige hjælpesystems mange områder kan være svært at navigere i, når man er langt fra det, de fleste vil betegne som en ”normal” tilværelse. Det nye værested får en vigtig opgave i at være med til at støtte borgerne, i respekt for deres livssituation, og være et vigtigt bindeled mellem den enkelte borger og de krav og forventninger, der ofte bliver stillet fra samfundet til udsatte borgere, forklarer Lene Hornstrup, centerchef for Handicap, Social og Psykiatri i Struer Kommune.


Små skridt med stor forskel

Arbejdet med at skabe et nyt værested for udsatte borgere i Struer Kommune har stået på siden årsskiftet, og det har været en grundig proces. En arbejdsgruppe med både byrådspolitikere fra Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, medlemmer fra kommunens Udsatteråd samt ansatte fra kommunens sociale team og administration står bag. Undervejs har både borgere, frivillige organisationer og Udsatterådet været inddraget, ligesom man har hentet inspiration fra andre danske væresteder.
Det gælder blandt andet ”De små skridts metode” som er udviklet af Landsforeningen af VæreSteder i Danmark. De små skridts metode er en model eller måde at arbejde på med udgangspunkt i brugergruppens behov, værdier og drømme.

- Vores nye værested kommer også til at fungere som et socialt træningssted: Et sted, hvor vi giver kærlige puf, hvor vi ansporer borgere til det næste skridt i livet og til mere ansvar, men også et sted, hvor vi tager ansvar for at iværksætte den nødvendige hjælp. Og nu glæder vi os meget til at åbne dørene og komme i gang, slutter Lene Hornstrup.

Jens Skippers hus indvies på fredag 1. september kl 10.00, hvor udvalgsformand Steen Jakobsen holder åbningstalen.

Herefter vil værestedet have åbent mandag til torsdag fra kl. 9.00 til 15.00.