Brand på Via Nova

Publiceret 23-08-2023

Brand i tagkonstruktion på det beskyttede beskæftigelsestilbud Via Nova. Brugere og ansatte evakueret i god behold.

Ved 11-tiden i dag udbrød der brand i tagkonstruktionen på den midterste af bygningerne hos Via Nova på Trudsøvej i Struer. Branden er formentlig opstået i forbindelse med renovering af tagkonstruktionen.

Der var 40 medarbejdere og brugere på stedet, og de er alle evakueret i god behold.
Beredskabsplanen fungerede perfekt.

Botilbud, familie og pårørende til stedets brugere er informeret. 

Brandfolkene er i fuld gang med slukningsarbejdet
Det ser ud til, at der er kontrol over branden, og at man formentlig undgår, at branden breder sig til andre bygninger på området.

Via Nova er et beskyttet beskæftigelsestilbud til borgere med handicap og særlige behov under Handicap, Social og Psykiatri i Struer Kommune.