Arbejdet med skolestruktur fortsætter

Publiceret 17-08-2023

Aftalepartierne anerkender, at processen omkring udviklingen af ny skolestruktur i Struer By ikke har været tilstrækkelig inddragende. Vi skal finde den bedste løsning for skolerne i både Struer by og i resten af kommunen.

Der har været, som der altid vil være, meget debat, mange holdninger og også mange følelser, når vi taler om vores skoler. Den debat vil vi gerne tage os mere tid til og åbne mere op. Derfor giver vi nu et ekstra arbejdsår, så der kan medtages faglige og pædagogiske perspektiver i udformningen af en model for Struer By. Det vil sige, at medarbejdere og forældrebestyrelser involveres i processen med henblik på at finde de bedste løsninger.

Det er intentionen, at der gives tid til implementeringen, hvilket konkret betyder, at ingen klasser splittes op i det kommende skoleår.
Samtidig har vi også en bunden opgave. Det er en forudsætning, hvis vi skal have råd til det hele, at vi holder fast i præmissen om klasseoptimering og ét skoledistrikt i Struer by, samtidig med at vi fortsat kan leve op til et højt fagligt niveau og en høj kvalitet i Struer Kommunes folkeskoler.

Rammeaftalens grundlæggende præmis holder vi fortsat fast i fordi:

  • Det faldende børnetal udfordrer skolernes økonomi, og gør det svært at leve op til de faglige krav og den kvalitet, som vi forventer for kommunens skoler
  • Vi har behov for at kunne lave en robust klassedannelse for at sikre økonomien.

Alt dette betyder, at den indledende dialog med bestyrelserne fra Limfjordsskolen og Parkskolen fortsætter.

Som udgangspunkt ser vi gerne, at der placeres 0.-9. årgang på begge matrikler i den nye struktur, medmindre samarbejdet med skolebestyrelserne og medarbejderne peger på en anden løsning.

Humlum Landsbyordning og Bremdal skole

Den planlagte dialog og samarbejdet med både Bremdal Skole og Humlum Landsbyordning samt lokalområderne fortsættes. Vi skal her tale om langtidsholdbare løsninger. Denne dialog vil blive igangsat i efteråret 2023.
Baggrunden er, at skolerne i Humlum og Bremdal er sårbare i forhold til udviklingen i børnetallet. Her vil der være udsigt til klasser med meget få elever og deraf afledte økonomiske udfordringer.

Ungdomsskolen

Det er fortsat en del af rammeaftalen, at Ungdomsskolen placeres i tilknytning til en folkeskole. Her ønsker vi også at åbne processen op, så Ungdomsskolens medarbejdere, elever og bestyrelse er med til at sikre ungeperspektivet og -miljøet i forbindelse med den fremtidige placering.

Aktivitetscenteret

Placeringen af aktivitetscenteret er stadigvæk ikke afgjort, men der arbejdes på at finde en ny placering, dog uden forventning om at dette gennemføres i 2024.

Økonomi

De budgetmæssige forudsætninger fastholdes. Det vil sige, at det forventede provenu efter arbejdsåret skal indarbejdes i budgettet, og vil ikke komme som en traditionel rammebesparelse på skolerne. Det er nødvendigt at sikre en langsigtet strukturel balance.


På vegne af aftalepartierne

Marianne Bredal (V)
Kjeld Graversgård (C)
Peter Vestergaard(B)