Forskningsseminar udforskede lydens potentiale

Publiceret 28-04-2023

Fredag d. 21. april afholdt Struer Kommune og Aarhus Universitet et spændende forskningsseminar med fokus på lyd. Det foregik i Sound Hub Denmark, hvor der var lagt op til en spændende dag fyldt med oplæg fra både forskere, lektorer og konsulenter fra begge institutioner.

Hvordan kan vi sammen udforske og udnytte lydens potentiale? Det var dagens store fokuspunkt, da Sound Hub Denmark åbnede dørene for besøgende fra både Aarhus Universitet og Struer Kommune. I fællesskab havde de to institutioner tilrettelagt et alsidigt forskningsseminar, der stillede skarpt på lyd som udviklingsværktøj.

Det lydfokuserede forskningsseminar blev holdt på baggrund af en ny samarbejdsaftale, som Struer indgik med Aarhus Universitet i slutningen af 2022. Aftalen baner vejen for et videnssamarbejde mellem kultur- og lydforskere ved AU og partnere i Struer. Det giver studerende og forskere mulighed for at komme i kortere studieforløb, lave forskningsprojekter samt komme i praktik hos lokale virksomheder i Struer. Samtidig skal aftalen være med til at styrke uddannelse, iværksætteri og forskning i Struer og hermed øge kommunens position som et kraftcenter inden for lyd.

4 temaer satte dagen

Efter en introduktion fra Carsten Stage, viceinstitutleder hos AU, og Katrine Frausig, projektleder for Uddannelsesinitiativet i Struer, var forskningsseminaret officielt skudt i gang. I løbet af dagen blev emnet ’lyd’ således belyst fra 4 forskellige temavinkler.

Lyd, byudvikling og bæredygtighed

Rundt om i Struer Kommune kan man finde forskellige lydinstallationer og -værker, men hvordan kan man få Struers lydhistorie til at spille ind i byens byudvikling? Det forsøgte Helle Baker, programleder for havneudvikling, at belyse i sin præsentation. Med udgangspunkt i udviklingsplanen for Struer Havn gennemgik Helle Baker, hvordan kommunen har igangsat en langsigtet transformation af Struer Havns tidligere erhvervsområde. Transformationen skal på sigt munde ud i en levende bydel, der skaber en god forbindelse mellem midtbyen og dermed styrker by, havn og fjord.

Det gik fint i tråd med Marianne Ping Huang, lektor hos AU, som præsenterede sommerskolen Sounding City, hvor studerende fra AU igennem et tre ugers forløb undersøger lydens betydning i urbane miljøer og naturlandskaber i Struer. De unges undersøgelser vil resultere i en fernisering, hvor de fremviser deres unikke lydværker, som de skaber gennem deres udforskning af kommunens lydlandskaber.

Oplevelse, kreative industrier og turisme

Lyd og visuelle udtryk spiller også en vigtig rolle, når det kommer til at levendegøre et byrum. Derfor fortalte Anne Marit Waade, lektor hos AU, om hvordan forskere og erhvervspartnere såvel kommuner kan samarbejde om konkrete innovationsprojekter. Her tog hun bl.a. udgangspunkt i, hvordan nordiske tv-serier ofte formår at bruge deres historier som levende reklamer for de områder, som de udspiller sig i.

Det ledte fint over i temaets to cases. Her startede John Fogde, chef af Lydens By, med at fortælle om hvordan Struer Kommune bruger byens lydhistorie til at brande sig som Lydens By. Herefter talte Maja Bech Jordal, Marketingkoordinator hos Destination Limfjorden, om organisationens arbejde med at bruge Limfjordens naturlige styrkepositioner til at trække turister til hele området.

Lyd, sundhed og velfærd

Det er dog ikke kun inden for oplevelsesindustrien, at lyd kan være et effektivt virkemiddel, hvilket næste tema også viste. Temaet startede således med et oplæg fra lektorer Marie Højlund og Morten Breinbjerg om at skabe medborgerskab i sundhedssektoren gennem inddragende lydmiljøer, f.eks. i form af sansefødestuer. Efterfølgende gennemgik Dorthe Høy og Tina Holmgaard, henholdsvis funktionsleder og centerleder i Sundhed & Omsorg, hvordan kommunen arbejder med digitale løsninger til at hjælpe bl.a. ældre borgere. Essensen af temaet var hermed at undersøge, hvordan teknologiske og digitale redskaber kan anvendes effektivt inden for velfærdsområdet.

Lyd og læring

Dagens sidste tema fokuserede på lyd og læring inden for børn og unges uddannelse. Her startede Birgitte Stougaard, lektor hos AU, med at præsentere dele af sin forskning inden for brugen af lydbøger i undervisning. Herefter fremlagde Thomas Rørholm Poulsen, afdelingsleder for Skoleafdelingen, Lydlaboratoriets strategi for at gøre lyd til en rød tråd for børn og unge i Struer Kommune – fra daginstitution til ungdomsuddannelse. Lyd skal her bruges som et redskab til at fremme børnenes virkelyst, fantasi og ikke mindst praktiske færdigheder. Det gøres bl.a. med et inddragende læringsmiljø med praktiske øvelser, hvor børnene f.eks. prøver kræfter med at bygge deres egen undervandsmikrofon eller laver et funktionelt lyd-kit.

Spændende lydaktiviteter i støbeskeen

Efter de mange oplæg afsluttedes dagen med en opsamlende netværkssession for deltagerne. Forskningsseminaret markerede hermed et interessant videre skridt i samarbejdsaftalen mellem Aarhus Universitet og Struer Kommune. Heraf ligger der allerede flere initiativer i støbeskeen hos de to institutioner. Der kan bl.a. ses frem til en kursusfyldt sommer, hvor der afholdes både The Innovation Camp og Sounding City i Struer: To internationale sommerskoler, der tager udgangspunkt i arbejdet med og udforskningen af lyd.