Er der rotter på spil hjemme hos dig?

Publiceret 26-04-2023

Hvis du opdager rotter eller har mistanke om rotter, skal du straks give besked om det til Struer Kommune.

Hvis du opdager rotter eller har mistanke om rotter, skal du straks give besked om det til Struer Kommune.

Anmeld hurtigt og nemt på www.struer.dk/rotter

Hvis du oplever problemer med den digitale rotteanmeldelse, kan du kontakte Den Digitale Hotline på tlf. 7020 0000 eller Struer kommune på tlf. 9684 8401.

Fodrer du fugle eller holder dyr i din have?

Hvis du fodrer fugle, holder høns, kaniner eller har andre kæledyr i din have, er det vigtigt, at du rottesikrer.
Rotter er altædende. De spiser æg, kyllinger og andre dyreunger, hvis de kan komme til det. Du bør rottesikre hønsegård og bure til dyr med fintmasket net, både indhegning og bur. Foder skal i tætte beholdere, og du bør ikke lægge mere foder ud, end dyrene kan spise på én time.

Husk: Kun rottebekæmpere må lægge gift ud

Får du rotter ved din bolig, er det kun autoriserede rottebekæmpere, der må lægge rottegift ud. Det er forbudt selv at bekæmpe med gift og være i besiddelse af rottegift, Kommunen udleverer derfor heller ikke rottegift til borgere.