Elevråd hjælper byrådet med det gode ungdomsliv i Struer Kommune

Publiceret 26-04-2023

Godt 80 elever fra skoler i hele Struer Kommune mødes med ”byrødder” og fagmedarbejdere fra kommunen torsdag på Thyholm, hvor målet er at få sat handling bag ord og få ungt perspektiv på, hvordan kommunens nye børne- og ungepolitik kommer ud at leve.

I morgen, torsdag 27. april, sætter en hel busfuld spændte elevrådsmedlemmer fra skolerne i Struer Kommune kurs mod Hvidbjerg på Thyholm.

De har fået en helt særlig invitation fra politikerne i byrådet. En invitation til at give ”de voksne” vigtige input til, hvordan det er at være ung i Struer Kommune. En invitation til at arbejde sammen med politikere og fagpersoner fra kommunens skoleområde om, hvordan man sammen kan sætte liv i den nye børne- og ungepolitik.

- Målet med Elevrådsdagen er at komme fra teori til praksis så at sige. Hvordan implementerer og forankrer vi den nye politik? Hvad får eleverne øje på? Og hvordan ønsker de selv at arbejde med temaerne om det gode ungeliv på deres skoler og i deres elevråd?, fortæller John Christoffersen, der er formand for kommunens Børne- og Uddannelsesudvalg

Idéen til dagen er opstået, i kølvandet på et tidligere forløb, hvor Byrådet spurgte kommunens unge om input til at skrive den nye politik. Nu skal den så blive til virkelighed, og så er der i høj grad brug for elevernes perspektiv på deres egen hverdag.

Det sker til temadagen

Temadagen byder både på ryste-sammen-øvelser og flere idéudviklings-workshops, som eleverne skal cirkulere imellem. Dagen faciliteres af Ungdomsskolen i samarbejde med ansatte fra kommunens Center for Børn & Unge.

De temaer, der skal arbejdes med, strækker sig både over unges liv i skole og i deres fritid:

Den meningsfulde skoledag

Hvad er vigtigt for jer når I er i skole? Hvornår lærer I bedst – og hvad gør skoledagen god? Hvad kan motivere og sætte ”fut i jer”, når I er trætte eller er løbet lidt tør for energi? Hvornår lærer I bedst?

Bevægelse i skolen

Hvordan mener I, at man kan bruge bevægelse og aktiviteter mere i løbet af en skoledag. Har I forslag til, hvordan man kan gøre bevægelse til en mere naturlig del af skoledagen. I må gerne tænke kreativt og tænke på bestemte fag, hvor I synes at bevægelse (måske) kunne bruges mere aktivt, men I kan også snakke om bevægelse i forhold til jeres inde- og uderum (grupperum, legeplads, stier og ”hænge-ud-miljøer”).

Kulturtilbud

Hvad er jeres kendskab til Struer Kommunes kulturtilbud – og hvad er vigtigt for jer, når I eks. bruger biblioteket, musikskolen, museer, havnen (eks. vand-og sommeraktiviteter), Open by Night og andre lokale initiativer i jeres lokalområde. Er der noget I savner eller drømme om?

Aktivt fritidsliv

Hvad laver I når I kommer hjem fra skole? Kan I beskrive den ”fedeste” eftermiddag? Har I mulighed for at dyrke jeres interesser i fritiden? Hvordan er I sammen med jeres venner og klassekammerater i fritiden – og har I mulighed for at være sammen i fællesskaber udenfor skole og hjem (eks. Hullet, boldbaner, idrætshaller, klubber og lign)?

Lyd i skolen

Struer Kommune er Lydens by. Hvordan tænker I man kan arbejde med lyd i skolen? Tror I lyd kunne være med til at skabe en bedre skole? Hvordan, eller hvorfor ikke? Har I prøvet at arbejde med lyd fx podcast, lydkunst eller lydteknologi? Hvad var godt og skidt ved det?

Børne- og ungedemokrati

Hvornår oplever I, at I bliver involveret og har indflydelse på beslutninger, der vedrører jer? Er der områder, situationer (både i skolen, fritiden og andre steder), hvor I kunne ønske jer, at have mere indflydelse? Hvis Struer Kommune f.eks. havde et ”Ungeråd” som politikere og kommunale medarbejdere kunne søge råd hos – hvad kunne så være et godt emne der? Og kunne I måske selv tænke jer at være en del af et ungeråd?

 

De yngste elever på dagen er fra 3.-4.klasse og de ældste er fra 9.klasse
Håbet er, at elevrådsdagen bliver en årligt tilbagevendende begivenhed.