Skoleelever undervises hjemmefra fra og med den 15. december

Den nye Omikron-variant spreder sig hastigt i Danmark, og særligt blandt børn er smitten med COVID-19 stigende. Desuden er der mange smitteudbrud på skoler. 

Derfor har et flertal i Folketingets Epidemiudvalg besluttet, at elever i grundskolen sendes midlertidigt hjem til fjernundervisning. SFO, klubtilbud m.v. er også omfattet af hjemsendelsen.

Beslutningen er truffet på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen.

  • Elever i folkeskoler og fri- og privatskoler hjemsendes fra og med den 15. december 2021 og skal være hjemme til og med tirsdag den 4. januar 2022. 

  • Elever på efterskoler og frie fagskoler hjemsendes til fjernundervisning fra og med søndag den 19. december og er hjemsendte til og med fredag den 7. januar, så de kan vende tilbage fra lørdag den 8. januar 2022.

De nuværende regler for nødpasning fortsætter. Det indebærer, at Struer Kommune etablerer nødpasning for følgende grupper:

  • Elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.
  • Elever på alle klassetrin, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. 

Find mere information fra dit barns skole på Aula.dk