Ny leder af Struer Musikskole fundet

Et enigt ansættelsesudvalg har peget på Christian Gjerndrup Eriksen som ny musikskoleleder for Struer Musikskole. Han kommer fra en stilling som administrator og musiklærer ved Minihøjskolen i Herning, der er en daghøjskole for unge med psykiske vanskeligheder, som er bygget på Grundtvigs tanker om menneskets mulighed for udvikling gennem faglige, sociale og kreative fællesskaber.

Formand for ansættelsesudvalget og centerchef for Kultur, fritid og lokalområder, Thomas Antunes, begrunder ansættelses med følgende ord:

”Christians erfaring med læring i stærke fællesskaber, hans musikalske baggrund og ikke mindst hans rolige væsen gjorde, at udvalget ikke var i tvivl om at Christian er den ideelle kandidat i at føre Struer Musikskole videre.”

På Minihøjskolen i Herning har Christian Gjerndrup Eriksens opgaver, foruden økonomistyring, ledelse og markedsføring, blandt andet været at skabe højskolens kulturspor; Begivenheder, traditioner og rejser.

Den kommende musikskoleleder siger i forbindelse med sin ansættelse:

”Musik har altid været omdrejningspunktet i mit liv.  For mig er musik fællesskab, trivsel, kreativitet, kommunikation og gode oplevelser.  Det er vigtigt, at vi som samfund sørger for at skabe gode rammer for musik og kultur, som en del af fortællingen om hvem vi er, hvilken kultur vi er en del af, og hvor vi gerne vil hen.  De rammer er jeg både glad og stolt over, at jeg som musikskoleleder skal være med til at skabe.  Det er faktisk en drøm, der går i opfyldelse for mig.”

En af de større opgaver på tegnebrættet er videreudviklingen af musikskolen som både musikskole, men i fremtiden også som en bredere funderet kulturskole. En tanke, der blev plantet i det kommunale af den tidligere musikskoleleder Per Odgaard, og som blandt andet går ud på at etablere flere kulturelle fag på musikskolen.

”Det bliver en klar opgave at synliggøre Struer Musikskole som et aktivt kulturtilbud for alle borgere, og som en kulturinstitution, der ønsker at samarbejde med de øvrige kulturaktører i Struer Kommune,” siger Thomas Antunes, og afslutter:

”Personligt glæder jeg mig til at samarbejde med Christian om en strategi for udvikling af Struer Musikskoles virke i de kommende år og til at udforske og eksperimentere med, hvordan en musikskole i Lydens By kan bygge bro og skabe synergi i det kommunale kulturlandskab.”

Christian Gjerndrup Eriksen starter i sin nye stilling den 1. januar 2022.