Visitationsprocedure

1. Handlekommunen ansøger om en foranstaltning på Nordstjernen ved at sende:

  • Matchingskema
  • Børnefaglig undersøgelse jf. SEL §50
  • Handleplan jf. SEL §140
  • Udvikling- og læringsplan fra barnets dagtilbud
  • Andre relevante beskrivelser (udredninger, lægefaglige undersøgelser, pædagogiske vurderinger etc.)

 2. Nordstjernen kvitterer for modtagelse af ansøgning

3. Nordstjernen indkalder til visitationsmøde

4. Nordstjernen sender svar på ansøgningen til handlekommunen

5. Barnet skrives på venteliste

6. Når der er en ledig plads, indkalder Nordstjernen forældrene til et opstartsmøde

 

Ved visitation til aflastningen og boplads kontaktes:

Anja G. Lyngklip
Forstander
Tlf.nr.: 9684 8862
Mail: angl@struer.dk

Kontakt

Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer

Tlf. 9684 8860
Fax. 9684 8870

KONTAKT INFORMATION
Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer
Tlf. 9684 8860
nordstjernen@struer.dk
Anja Graakjær Lyngklip
Forstander
anjagl@struer.dk
9684 8862