Målgruppe

Nordstjernen er et specialiseret døgntilbud til børn og unge, der har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det specialiserede døgntilbud retter sig mod børn og unge med udviklingshæmning, som har behov for et specialpædagogisk tilbud for at få en sund opvækst, der danner grundlag for trivsel og livsglæde i fællesskab med andre.

På Nordstjernen forstår vi udviklingshæmning som: en tilstand af forsinket eller mangelfuld udvikling af evner og funktionsniveau, som normalt viser sig i løbet af barndommen, og som bidrager til det samlede intelligensniveau, det vil sige de kognitive, de sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder (WHOs diagnose lise, ICD-10, red.)

Nordstjernen er godkendt til følgende målgrupper:

  • Personer i alderen 0-18 år med udviklingshæmning.
  • Personer i alderen 18-21 år med udviklingshæmning
Kontakt

Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer

Tlf. 9684 8860
Fax. 9684 8870

KONTAKT INFORMATION
Nordstjernen
Park Allé 16
7600 Struer
Tlf. 9684 8860
nordstjernen@struer.dk
Anja Graakjær Lyngklip
Forstander
anjagl@struer.dk
9684 8862