Rotter og andre skadedyr

Muldvarpe, mosegrise, indfangning af mår, bisværme osv. tager Struer Kommune sig ikke af, men henviser bl.a. til Statens Skadedyrslaboratorium.

Nedenfor kan du få information om bekæmpelse af forskellig slags af skadedyr.

Luk alle
Åben alle

I Struer Kommune er det firmaet Anticimex, der står for rottebekæmpelsen.

Når du har anmeldt via nettet, at du har set rotter, vil rottebekæmperen kontakte dig inden 4 hverdage, og I vil sammen lave en aftale om, hvornår rottebekæmperen kan komme ud til dig på tilsynsbesøg.

Hvis din henvendelse drejer sig om rotter i indendørs opholdsrum, er det særlig vigtig med en hurtig indsats. Derfor kan du forvente at blive kontaktet indenfor 24 timer.

  • Hvis du har set eller hvis har du mistanke om rotter på din ejendom, skal det anmeldes.

Anmeld rotter

  • Når man indtaster adressen, er det vigtigt, at man vælger vejnavn og husnummer i den rullemenu, der fremkommer. Ellers kan systemet ikke finde adressen.
  • Skal du have hjælp til at anmelde dit rotteproblem kan du kontakte Den Digitale Hotline på telefonnr. 70 20 00 00.

Koster en anmeldelse noget?

At anmelde og bekæmpe rotter koster ikke noget, det er betalt via ejendomsskatten.

Husk det er din pligt at anmelde rotter eller tegn på rotter, ligesom du har pligt til at sikre og renholde din ejendom. Det er vigtigt, at du ikke har affald og skrammel liggende, for det kan trække rotter til.

Det er Teknisk Drift og Anlæg i Struer Kommune, der kan hjælpe dig med råger og måger.

Find kontaktoplysninger.

Vi henviser til Mortalin der kan træffes på Telefon: 97 16 81 68, som foretager bekæmpelse mod betaling.

Du kan låne en fælde hos Falck, hvis du har abonnement på den berørte adresse. Ellers kan du købe mårfælder i jagtforretninger og lignende.

Vi henviser til Danmarks Miljøundersøgelser, der har telefon: 89 20 17 00.

Vi henviser til Genbrugsstationen i Struer, hvor du kan låne minkfælder.

Damgårdsvej 3, Struer,
Telefon: 97 84 10 87

Kontakt Plan og Miljø hos Stuer Kommune.

Struer Kommune har kontrakt med Kattens Værn, som indfanger og afliver vilde katte.

Find kontaktoplysninger.

Hvad kan du selv gøre?

Der er flere ting, man kan gøre for at undgå rotter – flere kommuner er gået sammen om at lave 8 korte animationsfilm, der viser hvordan. Animationsfilmene giver konkrete råd om, hvordan man forebygger rotter, når man fodrer fugle og holder høns, og hvordan sikres kompostbeholder, så der undgås at skabe oplagte redesteder til rotter.

Filmene oplyser også om, hvordan borgere selv kan undersøge, om man har fået besøg af rotter og evt. tegn på kloakbrud, som også kan give rotter adgang til boligen.

Se de øvrige film om, hvordan du forebygger rotteangreb

   

Har du spørgsmål, så kontakt