Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg

Ejerinformationer
Oplysninger om Kloakmesteren
Miljøbeskyttelsesloven § 30


Nedsivningsanlæg for husspildevand

Oplysninger om bundfældningstank

Oplysninger om nedsivningsanlæg


Ved hævede anlæg op til den nye overflade
Ved hævede anlæg op til den nye overflade


Jordbundsforhold og grundvandsforhold
Jordtypen afhænger af kornstørrelsen på materialet og afgøres af en sigteanalyse foretaget af kloakmesteren.


Angiv dato for pejlingen
Boringer på ejendommenAfstand til omgivelserne
Eksisterende spildevandsforhold: