Klageskema til Plan og Miljø

Til brug for klager over gener som støj, røg, lugt, ophobning af affald, fluer og lignende

Oplysninger om den, der klager (klager)
Beskriv kort, hvad der klages over


Oplysninger om den der klages over (påklagede)
Oplysninger om det forhold der klages over


Databehandling