Erklæring om sløjfning af olietank

Ejendommen
Overjordisk tank

Undertegnede erklærer herved, at ejendommens overjordiske olietank er sløjfet miljømæssigt korrekt på en af nedenstående måder i henhold til gældende retningslinier i den gældende Olietankbekendtgørelse, som p.t. hedder ”Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines; nr. 259 af 23. marts 2010”:(antal liter)
(hvis kendt)
(hvis kendt)
Nedgravet tank

Undertegnede erklærer herved, at ejendommens nedgravede olietank er sløjfet miljømæssigt korrekt på en af nedenstående måder i henhold til gældende retningslinier i ”Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines; nr. 259 af 23. marts 2010” (sæt kryds)
(antal liter)
(hvis kendt)
(hvis kendt)
Databehandling