Erklæring om færdigmelding fra autoriseret kloakmester

Jeg erklærer at have udført følgende arbejde på ejendommen

Kloakarbejder er udført efter gældende bestemmelser
Sanitetsarbejder er udført efter gældende bestemmelser
Tilladelse til, at de indtastede data må lagres og behandles*