Ansøgning om etablering af vandhuller og søer

Arealets beliggenhedm2


skal vise søens placering samt evt. afløb er angivet nøjagtigt.

NB: Næsten alle ansøgninger forudsætter en besigtigelse og eventuelt en høring ved andre myndigheder.

Databehandling