Ansøgning - Etablering af olie- og benzinudskilleranlæg

Ansøgning om tilladelse til tilslutning af spildevand til spildevandsforsyningsselskabs spildevandsanlæg (spildevandstilslutningstilladelse)

Oplysninger om virksomhed
Beskrivelse af aktiviteter
Beskrivelse af olie- og benzinudskilleranlæg
Sandfang

For dimensionering af sandfang henvises til ”Vejledning for indretning og drift af olie- og benzinudskilleranlæg i Struer Kommune”

Olie- og benzinudskiller

For dimensionering af olie- og benzinudskillere henvises til ”Vejledning for indretning og drift af olie- og benzinudskilleranlæg i Struer Kommune”

literBeskrivelse af spildevand

Følgende tilsluttes anlægget:

antal stk.
antal stk.
antal stk.


Vandtilledning sker i forbindelse med:

antal stk.
antal stk.
antal stk.
antal stk.
antal stk.


Anden tilledning:beskriv

Spildevandsbelastning

l/s
Bilag
Der gøres opmærksom på, at der evt. skal søges om byggetilladelse ved etablering af olie- og benzinudskilleranlæg

Ansøgningen skal vedlægges

Kloakmester
(navn, adresse, CVR nr. og Autorisations nr.)
Databehandling