Anmeldelse af etablering af olietank

Ejerskab

Hermed meddeles, at der på nedenstående ejendom etableres en olietank.

Tank
(nedgravet / overjordisk)
(stål/plast)
(diesel/fyringsolie)
(liter)
(dato og år)
Bilag
(Skitse over placering af tanken på ejendommen)
Databehandling