Fønixgården og Vita - Bo- og Dagtilbud
Vision og værdi

At være et dynamisk døgn- og dagtilbud til voksne udviklingshæmmede. 

  Kendt for:

  • Faglighed og dokumentation
  • Målrettet specialisering
  • Respekt for den enkelte
  • Bevægelse, kost og trivsel
  • Høj kvalitet og bæredygtighed
  • Samarbejde og sammenhæng

Værdierne danner rammen for opbygning af en fælles kultur, kulturen danner rammen for efterlevelsen af værdierne.  

 

Ansvarlighed

Frihed til at turde, accept, tolerance, målrettethed, villighed til at forfølge målet / visionen, velforberedte, arbejdsmoral, ansvarlighed for egne og helhedens opgaver.

Trivsel og tillid

Troværdighed, selvindsigt, selvtillid, selvværd, lydhørhed, opbakning, anerkendelse.

God omsorg

Tålmodighed, empati, opmærksomhed og nærvær, troværdig, udfordre.

Respekt

Bruge den enkeltes potentialer, give tid til at lytte til alle, velforberedt, respekt for forskellighed, loyalitet, åbenhed.

Engagement

At forfølge målet og fejre succeser, føle man gør en forskel, indflydelse, motivation.

 

Kerneopgaven:

"Sikre beboeren/brugeren trivsel i Center Nord ud fra en anerkendende, tværfaglig og struktureret hverdag ved at tilgodese individuelle behov."

Centerstrategi

Desuden har vi på Fønixgården fokus på vores fælles strategi i Handicap, social og psykiatri. Her er et link til centerstrategien: Centerstrategien.pdf

Fønixgården

Fjordvejen 28, 7600 Struer

Tlf: 96 84 84 10

E-mail: fxg@struer.dk


VITA

Fjordvejen 28, 7600 Struer

Tlf: 51 59 32 96

E-mail: vita@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Fønixgården:
Fjordvejen 28,
7600 Struer
Tlf: 9684 8410
e-mail: fxg@struer.dk
VITA:
Fjordvejen 28,
7600 Struer
Tlf: 51 59 32 96