Fønixgården og Vita - Bo- og Dagtilbud
Kommunikation

Vurdering af beboerens kommunikationsmuligheder og behov for foranstaltninger af forskellige alternative kommunikationsformer.
Brugen af alternative kommunikationsformer har til formål at udvide og udvikle det talte sprog.

 

Redskaber:

Visuelle støttematerialer kan bruges som kommunikationsredskab. Beboeren får her muligheden for via billederne at udpege, hvad det har lyst til at vælge eller fortælle.

Tegn Til Tale bruges af sprogsvage - hørende mennesker, det talte understøttes af døve tegnsprogets "naturlige" tegn for de meningsbærende ord i sætninger.

Det skal understreges, at TTT ikke er tegnsprog.

Beboeren tilbydes forskellige sammensatte programmer, der er tilrettelagt individuelt ud fra beboerens udviklingsniveau og behov.

Endelig gives særlig støtte til tolkning af signaler fra omverdenen og hjælp til at udtrykke egne behov og følelser samt hjælp til social kontakt og den gode relation til andre, herunder kontakt med pårørende.

Støtte til adfærdsregulering – tætte strategier omkring den enkelte beboer, som skal nedsætte beboerens udadreagerende adfærd og dermed begrænse eller helst undgå magtanvendelser.


 

Visuelle støttesystemer

Boardmakertegninger og/eller billeder bruges til at give beboeren en genkendelig hverdag, til at give beboeren en ekstra mulighed for at kommunikere, støtte til strukturering af opgaver og struktur af hverdagen

 

Redskaber

I forhold til en genkendelig hverdag ser beboeren en tegning eller et billede, der symboliserer en aktivitet.

På institutionen bruges boardmakerbillederne bl.a. til illustration på personaletavler, dagskalendere og som private billedbøger der også kan indlæses elektronisk på en pc’er eller Ipad for de brugere der kan håndtere dette.


 

Foto og video

Foto:

For at kunne kommunikere med brugerne er det ofte nødvendigt med konkrete billeder/fotos. Disse kan anvendes i familiealbums, som ferieminder, til illustration for livshistorier, til personlige kalendere for dagens program eller som metode for at fastholde en ydre struktur. 

Video:

Video anvendes for at give brugerne minder fra deres oplevelser, ferieture, familiebesøg, familiefester o.lign. For mange af brugerne gælder det at det er svært at huske tilbage og svært at give udtryk for ønsker / behov, dertil er video godt fordi det bliver håndgribelig og brugerne vil gerne sættes i centrum, og høste den opmærksomhed det kan kaste af sig.


 

Fønixgården

Fjordvejen 28, 7600 Struer

Tlf: 96 84 84 10

E-mail: fxg@struer.dk


VITA

Fjordvejen 28, 7600 Struer

Tlf: 51 59 32 96

E-mail: vita@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Fønixgården:
Fjordvejen 28,
7600 Struer
Tlf: 9684 8410
e-mail: fxg@struer.dk
VITA:
Fjordvejen 28,
7600 Struer
Tlf: 51 59 32 96