Fønixgården og Vita - Bo- og Dagtilbud
Systematik i det faglige arbejde

Udarbejdelse af mål og delmål for indsatsen:

Senest 3 måneder efter indskrivning sættes pædagogiske planer for beboeren ud fra betalingskommunens bestilling.

Det tværfaglige team omkring den enkelte beboergruppe, repræsenteret ved kontaktpersonen beskriver beboerens kompetencer og potentiale samt positive erfaringer med beboeren.

Beskrivelsen nedfældes i beboerens handleplan. Deri beskrives dernæst de kommende specialpædagogiske tiltag overfor beboeren.

 

Opfølgning:

Det tværfaglige team vurderer løbende på teammøder, effekten af de pædagogiske planer overfor beboeren.

Handleplan revideres 1 gang årligt – Den udsendes som et oplæg til det årlige § 141 handleplansmøde med sagsbehandler fra betalingskommune, kontaktpersoner fra døgn og dagtilbud, diverse fagpersoner og pårørende.

Fønixgården

Fjordvejen 28, 7600 Struer

Tlf: 96 84 84 10

E-mail: fxg@struer.dk


VITA

Fjordvejen 28, 7600 Struer

Tlf: 51 59 32 96

E-mail: vita@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Fønixgården:
Fjordvejen 28,
7600 Struer
Tlf: 9684 8410
e-mail: fxg@struer.dk
VITA:
Fjordvejen 28,
7600 Struer
Tlf: 51 59 32 96