Salg af ejendomme og erhvervsgrunde

Struer Kommune har følgende ejendomme til salg:

 

Følgende ejendomme er til salg:

Det kommunen tilhørende ubebyggede areal, del af matr.nr. 4o, Den Vestlige Del, Gimsing, beliggende ved Trudsøvej 18, 7600 Struer, udbydes hermed til salg af Struer Kommune. Arealet er på 400 m² i.h.t. kortskitse.

Området er p.t. ved at få ændret lokalplanen (lokalplanforslag 346) som forventes politisk behandlet i efteråret 2022.

Aftale om besigtigelse af ejendommen samt yderligere oplysninger om ejendommen kan fås ved henvendelse til Mads Houe på tlf.nr. 96848232.

Købstilbud afgives på særskilt udbudsblanket og skal i lukket kuvert mrk. ”Købstilbud” være afleveret til Struer Kommune, Sekretariatet, Østergade 11-15, 7600 Struer senest d. 20. maj 2022 kl. 12.00.

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021. Det fremgår bl.a. heraf, at købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. Kommunalbestyrelsen kan forkaste alle indkomne tilbud.

 

Lokalplanforslag 346

Budblanket

Købsaftale og budvilkår

 

Arbejde på byggeplads
Arbejde på byggeplads

Søger du en grund til vækst?

Se alle ledige erhvervsgrunde i Struer Kommune

Har du spørgsmål, så kontakt