Midlertidige aktiviteter, der kræver anmeldelse

Nogle aktiviteter, der ikke er permanente, kræver en tilladelse, før de må udføres.

Hvilke aktiviteter kræver anmeldelse

Midlertidige erhvervsmæssige aktiviteter (for eksempel facade rensning mv.), kan være omfattet af bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter. 

Her finder du bekendtgørelsen om midlertidige aktiviteter 

Det er særligt de aktiviteter, der medfører støj, støv og vibrationer, der skal anmeldes. De er oplistet i kapitel 2 i bekendtgørelsen:

  1. Bygge- og anlægsarbejder.
  2. Nedrivningsaktiviteter.
  3. Bygnings facade behandling.
  4. Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.

Senest 14 dage inden en midlertidig anmeldepligtig aktivitet finder sted, skal du sende en anmeldelse til Struer Kommune, Plan og Miljø, teknisk@struer.dk.

Af anmeldelsen skal fremgå:

  • Navn og adresse m.v. på den ansvarlige for aktiviteten
  • Hvilken aktivitet der ønskes gennemført
  • Hvor aktiviteten skal finde sted
  • Hvornår, i hvilken periode og på hvilket tidsrum af døgnet
  • Hvordan gener eller forurening forebygges eller begrænses.

Plan og Miljø vil eventuelt stille krav om, hvordan forurening og gener fra aktiviteten skal begrænses.

Senest opdateret 17-05-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail