Andre virksomheder

Virksomheder der ikke er omfattet af de øvrige miljøregler

For virksomheder, som ikke hører under en af de ovenstående kategorier eller er omfattet af de foreskrifter og regulativer, der er for virksomheder i kommunen, er der ikke fastsat særlige bestemmelser om etableringen og driften i miljøbeskyttelsesloven. Alle øvrige virksomheder og aktiviteter er reguleret af miljøbeskyttelseslovens § 42.

Hvis virksomheder, anlæg eller aktiviteter giver anledning til forurening eller uhygiejniske forhold, kan miljømyndigheden give påbud om at begrænse eller stoppe forureninger ved påbud og/eller forbud.

Du skal ved etablering, flytning, udvidelse og ændring overholde planmæssige bestemmelser for det område, hvor virksomheden etableres eller udvides/ændres. Det er derfor en god idé at henvende sig til kommunens planafdeling for at få afklaret, om det kræver særlige tilladelse at etablere sig på det ønskede område. Desuden skal man være opmærksom på, om der er behov for byggetilladelse eller lignende.

 
Senest opdateret 17-05-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail