Miljøtilsyn

Kommunen fører tilsyn med virksomheder for at begrænse og forebygge virksomhedernes forurening af vand, jord og luft.

Hvorfor bliver der ført tilsyn med virksomhederne?
 
Miljøtilsynsbekendtgørelsen fastsætter reglerne for, hvilke virksomheder, der skal føres tilsyn med og hvor ofte der skal føres tilsyn.
 
Miljøtilsynet skal også skabe en god dialog mellem kommunen og virksomhederne. Her er der mulighed for at få en snak om virksomhedens fremtidsplaner og at få startet en indledende dialog om fremtidige projekter. 
 
Du finder bekendtgørelsen her (retsinformation.dk)

Der føres tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven og de bekendtgørelser, som virksomheden er omfattet af.
 
Derudover føres der tilsyn med, at regler og vilkår i kommunens forskrifter, samt de tilladelser virksomheden har fået, overholdes. Eksempler på tilladelser er spildevandstilslutningstilladelse og miljøgodkendelse.
 
Tilsynstyper og risicoscore
Godkendelsespligtige virksomheder skal have ét basistilsyn i løbet af en treårig periode. Derudover skal kommunen årligt føre tilsyn med 40% af kommunes godkendelsespligtige virksomheder.
Andre tilsynspligtige virksomheder skal have et basistilsyn i løbet af en seksårig periode. Derudover skal kommunen årligt føre tilsyn med 25% af kommunes øvrige tilsynspligtige virksomheder.

Virksomhedens risikoscore påvirker også tilsynsfrekvensen. Har man en høj risikoscore skal man oftere have tilsyn. Tilsynet kan være i form af et prioriteret tilsyn, hvor man har fokus på enkelte miljøforhold fra sidste tilsyn.
  
Tilsynsplan
Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan, der skal give interesserede et indblik i, hvordan kommunen planlægger og udfører de lovpligtige tilsyn. Planen skal gælde for en 4-årig periode og revideres efter behov.
 
Tilsynsplanen beskriver kommunens tilsynsindsats og væsentlige miljømæssige fokusområder i kommunen. I planen beskrives de forskellige tilsynstyper, samt hvordan tilsynsarbejdet tilrettelægges, sagsbehandles og efterfølgende offentliggøres.
 
Planen beskriver også det samarbejde, Struer Kommune har med de øvrige midt- og vestjyske kommuner og andre myndigheder i forbindelse med tilsynsarbejdet.
 
Miljøtilsynet er et vigtigt redskab, der skal medvirke til at sikre et godt miljø. Struer Kommune lægger vægt på, at tilsynet er baseret på en god dialog med virksomheden eller husdyrbruget, og at kommunen tilbyder den rette vejledning under tilsynet.
  
Miljøtilsynet har også til formål at skabe en god dialog mellem kommunen og virksomhederne. Her er der mulighed for at få en snak om virksomhedens fremtidsplaner og få startet en indledende dialog om fremtidige projekter.
Senest opdateret 17-05-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail