Miljøgodkendelse

Større virksomheder og virksomheder, som kan forurene omgivelserne, skal have en miljøgodkendelse.

Hvem skal have en miljøgodkendelse?

Det er Miljøstyrelsen, der har besluttet, hvilke virksomheder, der skal miljøgodkendes. Der er tale om de mest forurenende og der er lavet en liste om, fremgår af Bilag 1 og Bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

En godkendelsespligtig virksomhed må ikke starte produktionen, før Struer Kommune har givet miljøgodkendelse.

Det indeholder en miljøgodkendelse

En miljøgodkendelse vurderer virksomhedens samlede miljøpåvirkning og indeholder en række vilkår for indretning og drift af virksomheden for eksempel vilkår for luftforurening, støj, spildevand og egenkontrol.

Sådan søger du om miljøgodkendelse

Ansøgninger om miljøgodkendelse indsendes via hjemmesiden bygogmiljoe.dk

Virksomhedens listepunkt afgør, hvilke informationer der skal indsendes.

På bygogmiljoe.dk bliver man hjulpet igennem, hvilke informationer kommunen har brug for, for at kunne behandle en ansøgning om miljøgodkendelse. I godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 og bilag 4 kan du se oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af enten en bilag 1 virksomhed eller en bilag 2 virksomhed.

Sørg for at sende ansøgningen i god tid

Tag gerne fat i kommunen før du indsender din ansøgningen. En forudgående dialog kan afklare de forskellige problematikker, som ellers vil kunne forsinke ansøgningsprocessen senere i forløbet.

Hvis du ikke er fortrolig med at udarbejde ansøgninger til miljøgodkendelse, kan du med fordel tage kontakt til en miljøkonsulent og få hjælp til denne del.

Det kan tage lang tid at lave en miljøgodkendelse og at få alle relevante områder belyst, så sørg for at  ansøge i god tid - og sørg for at ansøgningen er så fyldestgørende som muligt.

Senest opdateret 17-05-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail