Miljøtilsyn

Tilsynet skal sikre, at du overholder den gældende miljølovgivning. Miljøstyrelsens håndhævelses-vejledning ligger til grund for håndhævelsen. Tilsynsmyndigheden bør ikke, med mindre specielle forhold gør sig gældende, fravige Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier og bestemmelser.

Tilsynet lægger vægt på det forebyggende miljøarbejde, blandt andet at miljømyndighederne inddrages, når virksomheden etableres eller udvides.

Miljøministeriet har vedtaget en miljøtilsynsbekendtgørelse (nr. 497 af den 15. maj 2013). Efter bekendtgørelsens bestemmelser er der udformet en tilsynsplan for tilsyn med kommunens husdyrbrug og virksomheder. Tilsynsplanen angiver væsentlige miljøproblemer og retningslinjer for, hvordan kommunen skal tilrettelægge og gennemføre miljøtilsyn.

Har du spørgsmål, så kontakt