Erhvervsaffald

Reglerne for erhvervsaffald kan du finde i:

Genanvendeligt erhvervsaffald er pr. 1. januar 2010 ikke længere en del af det kommunale affaldsregulativ, men reguleres direkte af lovgivningen.

Nomi4S i/s
Struer Kommune har sammen med Holstebro, Lemvig og Skive et fælles affaldsselskab.

Besøg Nomi4S i/s

Affaldsplan
Struer Kommunes affaldsplan for 2015-2024 er opbygget af 2 dele
En kortlægningsdel med status for affaldshåndtering herunder affaldsmængder og økonomi for hhv. husholdninger og virksomheder, udpegning af fokusområder samt en prognose.
En planlægnings- og målsætningsdel, der redegør for målsætning og initiativer i perioden 2015-2018.

Kortlægningsdel

Planlægnings- og målsætningsdel

 

Har du spørgsmål, så kontakt

Nomi4s

96 10 62 40