Struer KommuneStruer - Lydens By
Udvidelse/ændring af mindre husdyrhold

Du skal indsende en anmeldelse til Struer Kommune, hvis du ønsker at etablere/ændre:

  1. et dyrehold med et produktionsareal i stalden på mindre end 100 m².
  2. en husdyrproduktion med udelukkende heste/ammekvæg/geder/får på dybstrøelse på et produktionsareal mindre end 175 m².
  3. en husdyrproduktion med udelukkende heste på et produktionsareal mindre end 200 m².
  4. et dyrehold på dybstrøelse som nævnt i pkt. 2, som kun er opstaldet indenfor perioden fra den 1. oktober til den 15. maj (vinteropstaldning) på et produktionsareal mindre end 300 m².
  5. et husdyrhold i ikke fast placerede husdyranlæg (flytbare), hvis det samlede grundareal af alle de ikke fast placerede anlæg tilsammen er mindre end 100 m².

Anmeldelsen skal være skriftlig og indeholde følgende oplysninger om både det nye anlæg og de eksisterende anlæg på ejendommen:

  • Fast placerede husdyranlæg (herunder stalde, permanente læskure og lignende):

a) Dyrearter og -typer.

b) Produktionsarealets størrelse i m².

c) Staldsystem,

d) Målfaste tegninger, herunder relevante bygge- og konstruktionstegnin‌ger.

 

  • Gødningsopbevaringsanlæg (møddinger, gyllebeholdere m.v.):

a) Målfaste tegninger, herunder konstruktionstegnin‌ger m.v.

b) Eventuelle driftsforskrifter m.v.

 

  • Ensilageopbevaringsanlæg (ensilagepladser, f.eks. plansiloer/køresiloer, tårnsiloer m.v.):

a) Målfaste tegninger, herunder konstruktionstegnin‌ger.

b) Eventuelle driftsforskrifter m.v.

 

Hvis du ikke har hørt fra Struer Kommune inden 2 uger efter vi har modtaget din anmeldelse, har vi accepteret det anmeldte.

 

Vær dog opmærksom på, at hvis det anmeldte kræver en godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller hvis det anmeldte kræver en vurdering efter anmeldeordningen (afsnit IV i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug), må du først påbegynde etableringen, udvidelsen eller ændringen, når kommunalbestyrelsen har meddelt en afgørelse om det.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Landbrugsgruppen
Østergade 13
7600 Struer

Pernille Fog
9684 8452

Kristian Iversen
9684 8455

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00