Struer KommuneStruer - Lydens By
Miljøtilsyn

Tilsyn med erhvervsmæssige husdyrbrug

Struer Kommune skal blandt andet føre tilsyn med de husdyrbrug i kommunen, der har et erhvervsmæssigt dyrehold. Tilsynene planlægges og gennemføres i overensstemmelse med miljøtilsynsbekendtgørelsen. I løbet af 2019 vil der ved tilsyn være særligt fokus på rettidig kontrol med gyllebeholdere. Det kan du læse mere om beholderkontrol her.

Brugerbetaling

Struer Kommune skal opkræve brugerbetaling efter det timeforbrug, kommunen har med de opgaver, der fremgår af brugerbetalingsbekendtgørelsen. 

Timeprisen bliver fastlagt og reguleret årligt af Miljøstyrelsen, som offentliggør timeprisen på styrelsens hjemmeside.

Offentliggørelse af tilsyn

Tilsynsrapporterne skal offentliggøres på Miljøstyrelsens digitale løsning DMA.

Miljøtilsynsplan

Struer Kommune skal minimum hvert 4. år opdatere en miljøtilsynsplan for alle de tilsyn, kommunen skal føre tilsyn med. I planen beskriver vi blandt andet, hvordan vi tilrettelægger tilsynene ud fra en risikovurdering. Miljøtilsynsplanen er tilgængelig på Miljøstyrelsens digitale løsning, DMA.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

Foldere

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00