Struer KommuneStruer - Lydens By
Beholderkontrol

Hvem skal bestille beholderkontrol

Bruger du en gyllebeholder, der kan rumme 100 m³ eller derover, til opbevaring af flydende husdyrgødning – om det er din egen eller en du lejer – er du forpligtet til at lade beholderen kontrollere.  Du kan finde information om beholderkontrol på beholderkontrol.dk

10 års beholderkontrol

Beholdere, der ikke ligger i risikoområde eller nær § 3 beskyttede søer større end 100 m2 eller åbne vandløb, skal kontrolleres hvert 10. år.

5 års beholderkontrol og alarmsystem

Kravet om alarmsystem gælder dog ikke hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Beholderen er ikke beliggende i et risikoområde.
  • Inden for 100 meter fra beholderen ligger der ingen søer større end 100 m2, der er omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, og hvor søens øverste kant er beliggende i samme eller lavere niveau end beholderens laveste terrænkote.
  • Inden for 100 meter fra beholderen ligger der ingen åbne vandløb, hvis øverste kant er beliggende i samme eller lavere niveau end beholderens laveste terrænkote.

Tidsfrister

Husk at en beholderkontrol skal bestilles senest 6 måneder før beholderen bliver 5 eller 10 år gammel, eller der er gået 5 eller 10 år siden den sidst blev kontrolleret.

Hvor bestiller du beholderkontrol

Skema til at bestille beholdekontrol findes via enten virk.dk eller borger.dk. Alternativt kan du kontakte en godkendt kontrollant og bestille beholderkontrollen. Kontrollanten er forpligtet til at give kommunen besked om, at der er bestilt en beholderkontrol senest 10 dage efter, du har bestilt kontrollen. Liste over godkendte kontrollanter findes på beholderkontrol.dk

Hvem er ansvarlig for at kontrollen bliver udført

Den, der bruger en gyllebeholder (ejer eller forpagter), skal sørge for at beholderen bliver kontrolleret.

Ønsker du ikke beholderkontrol

Det eneste alternativ til den pligtige beholderkontrol, og eventuelt krav om alarmsystem, er at tage beholderen ud af drift. Der skal indsendes en erklæring til kommunen, senest på det tidspunkt hvor anmodning om kontrol skulle være indsendt. Erklæringsdokument findes samme sted som anmeldelse – på virk.dk eller borger.dk.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Landbrugsgruppen
Østergade 13
7600 Struer

Pernille Fog
9684 8452

Kristian Iversen
9684 8455

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00