Kontrol af din gyllebeholder

Hvis din gyllebeholder kan rumme mere end 100 m³, skal den kontrolleres hvert 5. eller 10. år. Læs her hvad du skal gøre.

Bruger du en beholder til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft (i daglig tale en "gyllebeholder"), der kan rumme mere end 100 m³, er du forpligtet til at få beholderen kontrolleret. Det gælder, både hvis det er din egen og hvis det er en du lejer. 
 
Beholderkontrollen skal du selv betale.
 

10 års beholderkontrol

 Beholdere, der ikke ligger i risikoområde eller nær § 3 beskyttede søer større end 100 m² eller åbne vandløb, skal kontrolleres hvert 10. år.
 

5 års beholderkontrol

Beholdere, som er beliggende inden for 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m², skal kontrolleres mindst hvert 5. år.
 

Tidsfrister

 Husk at en beholderkontrol skal bestilles senest 6 måneder før beholderen bliver 5 eller 10 år gammel, eller inden der er gået 5 eller 10 år siden, den sidst blev kontrolleret.
 

Her bestiller du beholderkontrol

Du kan finde et skema til at bestille beholdekontrol på hjemmesiden virk.dk. Du skal bruge skemaet til 10 års kontrol, selvom det er en 5 års kontrol, du bestiller.
 
 
Alternativt kan du kontakte en godkendt kontrollant og bestille beholderkontrollen. Kontrollanten er forpligtet til at give kommunen besked om, at der er bestilt en beholderkontrol senest 10 dage efter, du har bestilt kontrollen. En liste over godkendte kontrollanter findes på hjemmesiden beholderkontrol.dk.
 
 

Hvem er ansvarlig for at kontrollen bliver udført

 Det er brugeren af en gyllebeholder, der skal sørge for at beholderen bliver kontrolleret. Det gælder både hvis du er ejer og lejer.
 

Alle aktive beholdere skal kontrolleres.

Det er ikke muligt at fravælge beholderkontrollen og eventuelt krav om alarmsystem, så længe beholderen er i brug. Hvis beholderen tages ud af drift, skal den ikke længere kontrolleres. Du skal indsende en erklæring  til kommunen om at du har taget beholderen ud af drift. Erklæringen skal være sendt til kommunen senest på det tidspunkt, hvor anmodning om kontrol skulle være indsendt.
 
Du skal bestille et skema ved den kontrollør, du vælger til opgaven.
Senest opdateret 08-05-2024