Struer KommuneStruer - Lydens By
Landbrug

Landbruget producerer varer, som vi ikke kan undvære. Derfor er det vigtigt, at vi også fremover sikrer gode drifts- og udviklingsmuligheder for erhvervet. Gennem en hensigtsmæssig planlægning, og udvikling af nye teknologier, skal vi sørge for, at produktionen kan ske på et bæredygtigt grundlag. Det betyder, at produktionen ikke må ske på bekostning af naturen eller miljøet.

Godt landmandskab indebærer hensyn til naturen og miljøet - kort og godt landmanden som den gode naturforvalter.

Landbrugserhvervet er i dag omfattet af så mange love og regler, at det kan være svært at overskue for den enkelte landmand. Det er derfor vigtigt, at der på et tidligt tidspunkt tages kontakt til en sagkyndig konsulent/rådgiver, hvis der er planer om at ændre på bestående forhold. Konsulenten kan medvirke til at skabe klarhed over muligheder og begrænsninger, så at man undgår unødvendigt tidsspilde og ærgrelser. Mange forhold kræver en tilladelse fra kommunen, og her er det meget vigtigt, at det ansøgningsmateriale, der fremsendes til kommunen, har en sådan kvalitet, at det umiddelbart kan anvendes i sagsbehandlingen. På grund af de mange love og bestemmelser, kan sagsbehandlingstiden i forvejen føles lang, og det gør kun ondt værre, hvis kommunen også skal bruge tid på at indhente yderligere oplysninger.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00