Struer KommuneStruer - Lydens By
Frit valgs leverandør

Frit valg af leverandør på ældreområdet

Baggrund

Efter Lov om social service (Serviceloven) § 83 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at skabe grundlag for, at borgere der er visiteret praktisk hjælp, personlig hjælp og pleje samt madservice i eget hjem, kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

I Struer Kommune har visiteret praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje været i offentlig udbud, og der er indgået kontrakt med Privathjælpen.

Der er dermed frit valg mellem den kommunale leverandør og en privat leverandør.

Privathjælpen kan godkendes til levering af følgende ydelser:

  • Personlig hjælp og pleje
  • Praktisk hjælp

Kontrakten er gældende i perioden fra 1.oktober 2014 til 30. september 2018 med mulighed for forlængelse op til 24 måneder.

Madservice var ikke omfattet af udbuddet og er derfor fortsat omfattet af godkendelsesmodellen.
Godkendelsesmodellen betyder, at alle leverandører, der opfylder de fastsatte kvalitets- og priskrav, har ret til at blive godkendt som leverandør i kommunen.

Madservice

Private virksomheder som ønsker godkendelse til at levere mad til borgere, der bor i eget hjem /ældrebolig i Struer Kommune, og der er visiteret til mad, kan læse mere her.

Denne side indeholder relevante informationer for

  • Virksomheder, der ønsker at blive godkendt i Struer Kommune
  • Virksomheder, der allerede er godkendt i Struer Kommune

Hvordan bliver man godkendt?

Struer Kommune har udarbejdet godkendelsesmateriale for madservice, hvor det fremgår, hvilke kvalitetskrav og øvrige betingelser virksomheder skal opfylde for at blive godkendt som leverandør af madservice. 

Ansøgningen om at blive godkendt som leverandør af madservice under fritvalgsordningen sendes ved at udfylde ” Anmodning om Godkendelse som leverandør af madservice”

Efter modtagelse af anmodningen om godkendelse, vil Struer Kommunes Socialudvalget bedømme og vurdere anmodningen. Potentielle leverandører efterfølgende blive indkaldt til et møde, hvor anmodningen vil blive gennemgået med henblik på at få afklaret, om leverandøren kan godkendes, hvorefter der kan indgås en kontrakt. Såfremt ansøgeren ikke kan godkendes, har ansøgeren krav på en skriftlig begrundelse for afslaget.

Bestemmelserne omfatter ikke beboere i plejehjem og lignende boligenheder. Endvidere gøres opmærksom på, at Struer Kommune har valgt at lade hjemmesygepleje være undtaget af ordningen om frit valg af leverandør.

 

Her kan du henvende dig

Velfærdshuset

Sundhed og Omsorg
Ældre- og Handicapservice
Peter Bangs Vej 15
E: sundhed-omsorg@struer.dk

Funktionsleder

Kristina Fleng Madsen
T: 9684 8317

Telefontid:
Mellem kl. 8-9 og 12-13

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00