Struer KommuneStruer - Lydens By
Miljøtilsyn

Generelt om miljøtilsyn på virksomheder

Målsætninger for tilsyn
Tilsynets formål er at begrænse og forebygge virksomhedernes forurening af vand, jord og luft.

Tilsynet skal sikre, at gældende miljølovgivning overholdes. Miljøstyrelsens håndhævelses-vejledning ligger til grund for håndhævelsen. Tilsynsmyndigheden bør ikke, med mindre specielle forhold gør sig gældende, fravige miljøstyrelsens vejledende grænseværdier og bestemmelser.

I tilsynet lægges vægt på det forebyggende miljøarbejde, herunder at miljømyndigheder inddrages, når virksomheden etableres eller udvides.

Miljøministeriet har vedtaget en miljøtilsynsbekendtgørelse (nr. 497 af den 15. maj 2013). Efter bekendtgørelsens bestemmelser er der udformet en tilsynsplan for tilsyn med kommunens husdyrbrug og virksomheder. Tilsynsplanen angiver væsentlige miljøproblemer og retningslinier for, hvorledes kommunen skal tilrettelægge og gennemføre miljøtilsyn.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00