Struer KommuneStruer - Lydens By
Sagsbehandlingstider for visse typer af miljøgodkendelser

Struer Kommune skal i henhold til § 10 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed fastsætte og offentliggøre sine tidsfrister for behandling af ansøgninger om miljøgodkendelse af virksomheder omfattet af følgende listepunkter, og som udfører en tjenesteydelse:

5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6.5, C 201, D 201, H 201, J 201 - J 205, J 209, K 201 - K 206 eller K 209 - K 218

Struer Kommunes generelle sagsbehandlingstider for ansøgning om miljøgodkendelse for disse virksomheder forventes at være på 6 måneder. Sagsbehandlingstiden forventes dog at stige til 12 måneder, hvis kommunen skal foretage parallel sagsbehandling efter anden lovgivning. 

Tidsfristerne er alene gældende for ovennævnte listepunkter, og såfremt den konkrete virksomhed udfører en tjenesteydelse. Der vil altid være tale om en konkret vurdering, om der er tale om en tjenesteydelse eller ej. I almindelighed defineres tjenesteydelse som selvstændig erhvervsvirksomhed, som udføres mod en økonomisk modydelse.

Produktionsvirksomheder vil som hovedregel ikke være omfattet af begrebet "tjenesteydelse". Traditionelt opfattes tjenesteydelse som virksomhed af industriel, handelsmæssig eller håndværksmæssig karakter.

Den generelle tidsfrist regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, der påhviler ansøgerne at indsende i henhold til § 6 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Fristen kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Hvis der sker fristforlængelse skal kommunen oplyse ansøgeren om varigheden på den nye tidsfrist inden udløbet af den oprindelige frist, samtidig med at der gives en begrundelse for forlængelse af fristen.

Til orientering er bestemmelserne om offentliggørelse af sagsbehandlingstiderne en implementering af servicedirektivet (Direktiv nr. 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked) i dansk lovgivning.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00