Struer KommuneStruer - Lydens By

Retningslinjer for håndtering og opbevaring af AdBlue og sprinklervæske

Formålet med retningslinjerne

AdBlue er en vandopløsning af urea på ca. 32,5 % og er et produkt, der anvendes til at reducere udledningen af skadelige NOx-partikler fra tunge dieselkøretøjer. AdBlue er ikke faremærket, og fremstår derfor som et ufarligt produkt. Miljøfaren består imidlertid i AdBlues indhold af kvælstof og gødningsevne, hvilket medfører, at udslip kan gøre stor skade på renseanlæg, jord, grundvand, søer og vandløb.

Sprinklervæske er en vandopløsning af diverse rengøringsmidler og indeholder oftest frostsikringsmidler som sprit og salmiak. Sprinklervæske anvendes hovedsageligt som middel til renholdelse af bilruder. Sprinklervæske er i mange tilfælde ikke faremærket, og fremstår derfor ofte som et ufarligt produkt. Miljøfaren består imidlertid i, at større udslip kan gøre skade på jord, grundvand, søer og vandløb.

Formålet med følgende retningslinjer er at vejlede om miljømæssig forsvarlig håndtering og opbevaring af AdBlue og sprinklervæske for at forebygge forurening af jord, grundvand, overfladevand, recipienter samt kloaksystemet.

Forsvarlig håndtering og opbevaring af AdBlue og sprinklervæske

Forsvarlig håndtering og opbevaring af AdBlue og sprinklervæske kan sikres ved at:

  • Oplaget foregår under overdækning og beskyttet mod slagregn, påkørsel og hærværk.
  • Oplaget foregår på enten passende spildbakke eller på tæt belægning og uden risiko for afledning til kloak, dræn, jord eller vandige recipienter.
  • Tankning med pistol eller manuel påfyldning af AdBlue og sprinklervæske foregår på egnede påfyldnings- og udleveringspladser med tæt bund eller i en hal med støbt, tæt gulv uden afløb.
Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00