Struer KommuneStruer - Lydens By
Samarbejde om miljøet

Samarbejde med erhvervslivet

Struer Kommune har et tæt samarbejde med de forskellige virksomheder i kommunen. Målet med samarbejdet er at sikre gode miljømæssige rammer for virksomhederne og at udnytte kommunens ressourcer bedst muligt i forhold til virksomheder og borgere.

Sagsbehandling

Struer Kommune varetager miljøsagsbehandling af forskellig art indenfor virksomhedsområdet, f.eks. miljøgodkendelser og -tilsyn, tilslutningstilladelser til offentlig kloak, udledningstilladelser til fjord/søer/vandløb og tilladelser til nedgravning af rør og tanke samt oplag af stoffer, der potentielt kan forurene jord og grundvand.

Miljøgodkendelser og -tilsyn 

Virksomheders udledninger af forurenende stoffer til luft, jord, grundvand, søer/vandløb m.m. reguleres gennem vilkår i miljøgodkendelser og gennem miljøtilsyn. Miljøtilsynet omfatter endvidere anvisning på bortskaffelse og indsamlingsmuligheder for erhvervsaffald.

Tilslutningstilladelser til offentlig kloak

Virksomheders udledninger af forurenende stoffer til offentlig kloak reguleres gennem vilkår i tilslutningstilladelser.

Udledningstilladelser til fjord/søer/vandløb

Virksomheders udledninger af forurenet overfladevand og processpildevand til fjord/søer/vandløb kan reguleres gennem vilkår i udledningstilladelser.

Tilladelser til nedgravning af rør og tanke samt oplag af stoffer

Virksomheders transport og opbevaring af forurenende stoffer i rør og tanke samt oplag på jorden reguleres gennem vilkår i tilladelser.

Klagesager

Kommunen behandler også klager vedr. støj, lugt, støv, affald m.m.

Jordforurening

  • Tilladelser til bygge- og anlægsarbejder på kortlagte arealer (forurenede grunde) samt ændret anvendelse af disse. 
  • Meddelelse af tilladelser til flytning af forurenet jord.
  • Behandling af akut jordforurening.
Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00