Indkøb og udbud


Vil du arbejde for kommunen?

Skriv dig op

Bygge og anlæg

Luk alle
Åben alle

VINTERTJENESTE - genudbud

Struer Kommune udbyder vintertjenesten i offentlig licitation

Arbejdet omfatter:

Snerydning

Arbejdet omfatter snerydning af offentlige veje i 5 entrepriser i landområderne. Der er skrevet kontrakt for 5 andre entrepriser. Vejlængden i de 5 entrepriser på offentlige veje varierer mellem 25 og 35 km. Snerydningen på offentlige veje ønskes udført med traktor med sneplov. Sneplov stilles til rådighed af Struer Kommune.

Der er mulighed for på alle entrepriser at afgive tilbud på alternativt materiel. Arbejdet udføres i perioden 1. november - 30. marts, og aftalen indgås for to år. Der vil være mulighed for forlængelse af perioden med 1 år.

Tilbudsmateriale kan rekvireres hos Struer Kommune, Teknisk Drift og Anlæg , Smedegade 7, 7600 Struer, tda@struer.dk, tlf. 9684 8482. Bemærk, nyt udbudsmateriale.

Tilbud skal være indsendt senest den 6. september 2021 med morgenposten eller afleveres personligt til Michael Andreasen senest den 7. september 2021 kl. 13.00. på Farvervej 3, Struer. Tilbuddene åbnes i overværelse af de bydende, der ønsker at være til stede.

Hvis du vil have din virksomhed registreret i på Struer Kommunes håndværkerliste, skal du gøre det her.

Vare - og tjenesteydelser

Luk alle
Åben alle
Luk alle
Åben alle

Der er i øjeblikket ikke nogen licitationer.

Har du spørgsmål, så kontakt